Úvodní slovo starosty

Vážení návštěvníci města Trutnova, vážení obdivovatelé historických pamětihodností,

pro vaše objevování historie sledujete webové stránky, které pro vás město Trutnov připravilo v rámci mikroprojektu Památky blíž polským a českým turistům.

Turistický ruch je jedním z pilířů zaměstnanosti v našem regionu. Trutnov leží na spojnici mezi známými atraktivitami cestovního ruchu (Krkonoše, Adršpašsko-Teplické skály, barokní areál Kuks a Betlém, ZOO Dvůr Králové n. L. aj.), i samo město však na svém území nabízí ke zhlédnutí mnohé zajímavé památky, jejichž výběr obsahuje tato brožura a vlastně celý projekt.

K přípravě a realizaci tohoto projektu nás motivovala příhraniční poloha Trutnova a fakt, že do našeho města přijíždí celkem velké množství polských turistů. Aby pro ně byl Trutnov ještě přitažlivější, rozhodli jsme se ve spolupráci s polským partnerem projektu – Powiatem Jawor – popularizovat naše památky tamním cestovním kancelářím a subjektům, které pracují v oblasti cestovního ruchu. Kromě tradiční brožury v českém, polském a německém jazyce jsme k popisu památek zvolili i moderní metodu prezentace spočívající v umístění tabulek s QR-kódy přímo na památkové objekty, čímž turista/zájemce přes mobil získá podrobné informace o památce z webu města, a to rovněž v uvedených třech jazykových mutacích.

Přeji vám tedy při vašem putování po historicky cenných místech mnoho hezkých zážitků.

Mgr. Ivan Adamec
       starosta města Trutnova