Nepřehlédnutelnou dominantou Trutnova je barokní kostel Narození Panny Marie z druhé poloviny 18. století. Původní gotický farní chrám stával v Trutnově až do 18. století v místech dnešní budovy městského úřadu a byl obklopen hřbitovem. V roce 1745 při velkém požáru města fatálně vyhořel. Jeho torzo se ukázalo být neopravitelným, a proto byl později zbourán.

Za nové místo pro církevní svatostánek byl vybrán prostor vedle někdejšího trutnovského zámku. Pozdně barokní stavba s klasicistními a rokokovými prvky, obdélníkového půdorysu o rozměrech 35 x 25 m s mírně zaoblenými nárožími, byla postavena (s přestávkou během sedmileté války) ve dvou etapách 1755–69 a 1776–82 a je dílem stavitele Leopolda Niedereckera. Po obvodu chrámové lodi je rozmístěno devět oltářů. Hlavní oltář z roku 1784, zhotovený trutnovskými sochaři Knitschelem a Rauchem, zdobí obraz Narození Panny Marie od pražského malíře Jana Quirina Jahna. Náboženskými reliéfy zdobená kazatelna pochází z roku 1785. Třímanuálové varhany se třemi tisíci píšťal zhotovil v roce 1910 Jindřich Schiffner z Prahy. Kostel zdobí věž vysoká 64 m s cibulovitým zakončením. U paty věže se nachází hlavní vstup do kostela.

Požár města v roce 1799 poničil střechu kostela a roztavil kostelní zvony. Také při posledním velkém požáru města v roce 1861 zničily plameny střechu kostela a zvony. V letech 1931–1932 byly na kostele provedeny firmou trutnovského stavitele Josefa Hoberlanda nákladné vnější renovační práce. Na sklonku 30. let prošel interiér kostela renovací, při níž byly zamalovány nástropní malby ak. malíře Tinzmanna z roku 1909. Další rozsáhlá oprava střechy, fasády a interiéru kostela proběhla v letech 1988–1994. Původní zvony byly rozlity při častých požárech města či zničeny za obou světových válek. Současné zvony Marie, Václav, Ludmila a Josef ze zvonařské dílny Marie Tomáškové-Dytrychové z Brodku u Přerova byly vysvěceny 31. srpna 1991 královéhradeckým biskupem ThDr. Karlem Otčenáškem. Tehdy byl také znovu zprovozněn kostelní zvon „Ave Maria“ z roku 1520, pojmenovaný nově Vojtěch. Ač původem pochází z jiné obce, do kostelní věže se dostal po roce 1945 jako náhrada za zvony odebrané během války.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled