Pozdně empírová kaple sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1840. Původně se tato stavba nacházela v místech dnešní křižovatky před budovou ZŠ kpt. Jaroše, kde se její předchůdkyně – jiná kamenná kaplička – připomíná již v roce 1507. Na počátku 20. století kaple svým umístěním překážela vzrůstající dopravě, a proto 7. listopadu 1912 zastupitelstvo města Trutnova rozhodlo o jejím přesunutí na méně frekventovanou komunikaci. Ještě téhož roku byla kaplička skutečně rozebrána a přemístěna firmou trutnovského stavitele Eduarda Salomona asi o padesát metrů výše pod nemocnici do prostoru křižovatky dnešních ulic Maxima Gorkého a Pod Chmelnicí. Veškeré stavební náklady spjaté s transferem, včetně zámečnických, natěračských a jiných prací, obnášely v letech 1912–1913 takřka 4 000 rakouských korun. Další finanční náklady si v roce 1914 vyžádalo zhotovení nového oltáře a železné uzavírací mříže před zasklenými dveřmi.

V 60. letech 20. století již kaple, jejíž průčelí je zdobeno po každé straně dvojicí pilastrů s jednoduchým ozdobným zakončením hlavic, pozvolna chátrala a tento stav se nezměnil až do konce 80. let. Její vnitřní vybavení se ztratilo. V roce 1990 byla na náklady Jaroslava Mikeše opravena. V polovině 90. let byly nákladem města Trutnova vsazeny do oken a dveří ozdobné mříže. Rekonstrukční práce na kapli pokračovaly na počátku 21. století. Dokončeny byly v roce 2011 a vyžádaly si 730 000 Kč. V rámci této stavební akce byly doplněny fasádní ozdobné prvky, opravena vnitřní i vnější omítka a položena elektropřípojka pro nasvícení interiéru. Také nově pořízen ztracený reliéf Božského oka se svatozáří na hřeben střechy a reliéf Panny Marie s Ježíškem a ratolestmi ve štítě. V poslední fázi opravy byl v kapli instalován oltář se sochou sv. Jana Nepomuckého.

Je bezesporu velkou zajímavostí, že tato kaple sv. Jana Nepomuckého má v Trutnově – Horním Starém Městě svou zmenšenou repliku, vysvěcenou v listopadu roku 2009, kterou si zde nechal postavit právě Jaroslav Mikeš. Cennou památkou na sv. Jana Nepomuckého je v Trutnově také sousoší znázorňující svržení sv. Jana Nepomuckého z mostu, pocházející z roku 1728. Nachází se v Horské ulici naproti budově pošty.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled