Ves Bezděkov se prvně připomíná v písemných pramenech v roce 1521. Nejvýznamnější památkou této místní části Trutnova je dnes kaple Nejsvětějšího Srdce Panny Marie, postavená v roce 1812.

Jedná se o obdélníkovou stavbu s apsidou z lomového kamene s kamenným ostěním kolem dveří a obloukovitě zaklenutými okny. Nad dveřmi je ve štítě malé okno. Kaple je charakteristická svojí sanktusovou věžičkou s cibulovitou bání. O historii tohoto nevelkého sakrálního objektu není mnoho zpráv. Víme, že v roce 1950 byla kaple již ve špatném technickém stavu. Omítka byla opadaná a do kaple na mnoha místech zatékalo. Od 60. let přestala sloužit svému účelu a stávala se cílem vandalů. Dokonce v ní nalézal útočiště dobytek z okolních pastvin. Stavba tehdy značně zchátrala a nelze se divit, že na počátku 90. let byla již v havarijním stavu. Z důvodu bezpečnosti bylo rozhodnuto o jejím zbourání. Avšak na počátku 21. století byla zahájena generální rekonstrukce, dokončená v roce 2006. Stála více než 1,5 milionu Kč a financovalo ji z větší části město Trutnov. V rámci rekonstrukce byla provedena elektroinstalace, osazena malovaná vitrážová okna, podle dochované fotografie vyrobeny dveře, položena keramická dlažba a natřena fasáda. Nakonec byla realizována i výmalba zdobená geometrickými motivy. Nové obrazy včetně křížové cesty zhotovili Petr Tomáš a Jiří Štěpánek. Do interiéru kaple byly umístěny lavice a oltář s obrazem Panny Marie. Došlo též na nezbytné terénní a sadové úpravy v okolí kaple, před kterou byl postaven altán s lavičkami. Nový zvon ze zvonařské dílny Marie Tomáškové-Dytrychové z Brodku u Přerova nahradil ten původní, zničený za druhé světové války. Zvon nese latinský nápis, znějící v českém překladu: „Svatá Marie, Matko milosrdenství, oroduj za nás!". Kaple byla slavnostně vysvěcena 8. září 2007. V letech 2016-2017 proběhly v kapli drobné úpravy interiéru. Následovala oprava fasády podezdívky poškozené vlhkostí a oprava vnitřní omítky.

Zajímavou památkou Bezděkova je také pomník se sochou Panny Marie z roku 1766 vedle někdejší hasičské zbrojnice, prohlášený v roce 2004 ministerstvem kultury za kulturní památku.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled