První písemná zmínka o vsi Střítež (občas mylně nazývané Střítěž) pochází z roku 1521. Jméno Střítež je slovanského původu a mohlo původně znamenat místo, kde rostlo mnoho rákosí, místo močálovité. Německý název obce zněl až do roku 1945 Burkersdorf a poprvé se v písemných pramenech vyskytuje již v 16. století. Podle starší německé vlastivědné literatury toto místní jméno znamená buď strážnici na okraji rozlehlých královédvorských lesů, nebo Burkertovu ves.

V centru Stříteže, asi 50 metrů napravo od hlavní silnice vedoucí k Hradci Králové, stojí kaplička, pocházející zřejmě z konce 19. století. Nejde o stavbu nikterak velikou, což plně odpovídá tomu, že obec ve své minulosti nikdy neměla mnoho obyvatel. Odedávna šlo o ves patřící k trutnovskému panství. Populační boom ve druhé polovině 19. století způsobil, že se roku 1869 stala na několik desetiletí samostatnou obcí. Tehdy čítala 259 obyvatel, žijících ve 46 domech. Pak však začal jejich počet klesat. Jestliže na konci 19. století čítala ještě 42 domů a 188 obyvatel, po druhé světové válce zde žilo již jen 120 lidí. Dnes je místní částí Trutnova.

Pokud jde o kapli samotnou, jedná se o zděnou cihlovou stavbu s kamennou podezdívkou. Její obě postranní zdi mají po půlkruhovitě zaklenutém oknu. Vstupní portál v průčelí je půlkruhovitě zaklenut a ve štítu nad ním se nacházejí dvě menší, rovněž půlkruhovitě zakončená okénka, mezi kterými vystupuje z omítky reliéf prostého kříže. Nároží stavby jsou zvýrazněna kvádrováním. Kaple má sedlovou střechu, v jejímž hřebeni je usazena šestiboká věžička, opatřená zvonkem z roku 1921. V nedávné době prošla kaple celkovou rekonstrukcí. V kapli byly obnoveny omítky a vnitřní výmalba, která byla v minulosti poškozena vlhkostí. Nyní patří kaple k ozdobám Stříteže. V této místní části Trutnova zaujme vedle božích muk, stojících hned vedle kaple, také několik dochovaných pomníků na pruskou-rakouskou válku v roce 1866 a nedaleký vojenský hřbitov s pomníky pruských poručíků. Právě v okolí Stříteže zuřily 28. června 1866 prudké boje, které si vyžádaly mnoho lidských obětí na obou válčících stranách.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled