Pierwsza pisemna wzmianka o wsi Střítež (Strziteż), niekiedy mylnie nazywanej Střítěž (Strzitież) pochodzi z 1521 roku. Nazwa Střítež ma pochodzenie słowiańskie i mogła pierwotnie oznaczać miejsce, gdzie rosło dużo trzciny lub ogólnie teren podmokły. Niemiecka nazwa miejcowości – Burkersdorf, którą wieś nosiła do 1945 roku, pojawia się w źródłach pisanych już w XVI stuleciu. Według dawnej niemieckiej literatury regionalnej oznaczała ona strażnicę na granicy rozległych borów královédworskich lub „wieś Burkerta (Burckhardta)”.

W centrum Stříteży, mniej więcej pięćdziesiąt metrów w prawo od głównej drogi prowadzącej w kierunku Hradca Králové, stoi kapliczka pochodząca prawdopodobnie z końca XIX wieku. Nie jest to budowla imponujących rozmiarów, co w pełni odpowiada historycznej skali wsi, która w przeszłości nigdy nie była miejscowością ludną. Střítež od dawien dawna wchodziła w skład dóbr trutnowskich. Dziewiętnastowieczny wyż demograficzny sprawił, że począwszy od 1869 roku, miejscowość na kilka dziesięcioleci uzyskała status samodzielnej gminy. Liczyła wówczas 259 mieszkańców i 46 domów. W kolejnych latach ilość osób zamieszkujących Střítež zaczęła się systematycznie zmniejszać. Jeżeli pod koniec XIX stulecia we wsi istniały jeszcze czterdzieści dwa domy i mieszkało w niej 188 osób, to po drugiej wojnie światowej liczba mieszkańców spadła do stu dwudziestu. Dziś dawna wieś Střítež jest dzielnicą Trutnowa.

Kaplica Najświętszego Serca Jezusa w Stříteży, to budowla ceglana postawiona na kamiennej podmurówce. W bocznych ścianach kaplicy znajdują okna zwieńczone pełnym łukiem. Umieszczone od frontu wejście główne jest również obramowane prostym, łukowatym portalem. We frontonie budowli znajduje się para półkolistych okienek, pomiędzy którymi umieszczono prosty krzyż wyrzeźbiony w tynku. Naroża budynku zaakcentowano boniowanymi lizenami. Kaplica jest przykryta dachem siodłowym z sześcioboczną sygnaturką, wyposażoną w mały dzwon pochodzący z 1921 roku. Niedawno kaplica przeszła gruntowny remont. W kaplicy odrestaurowano tynki i pomalowanie wnętrz, poniszczone wcześniej przez wilgoć. Dziś kaplica stała się ozdobą Střítežy. W tej części Trutnowa, prócz przepięknych kalwarii stojących w bliskim sąsiedztwie kaplicy, znajduje się kilka ciekawych, zachowanych do naszych czasów pomników bitewnych z okresu wojny prusko-austriackiej 1866 roku oraz bliski cmentarz wojenny z nagrobkami pruskich oficerów. Własnie w okolicy Stříteży miały 28 czerwca 1866 roku miejsce gwałtowne potyczki, które przyniosły mnóstwo ofiar po obu walczących stronach.

W celu wyświetlenia obiektu kliknij na podgląd