Pierwsza w historii miasta galeria sztuk pięknych funkcjonowała w Trutnowie w latach 1949–1950. Jej powstanie było osobistą zasługą Josefa Šabackiego - ówczesnego dyrektora trutnowskiego muzeum, a prywatnie zapalonego malarza-amatora. Galeria mieściła się w nieistniejącym budynku przy ulicy Horská 223. Po zakończeniu działalności galerii, miasto przez długie dziesięciolecia zostało pozbawione miejsca przeznaczonego wyłącznie do prezentacji sztuki. W tym okresie funkcje wystawiennicze pełniło przede wszystkim miejscowe muzeum powiatowe, organizujące liczne wystawy artystyczne. Sytuacja uległa zmianie w latach dziewięćdziesiątych XX stulecia, kiedy to zdecydowano o powołaniu samodzielnej instytucji wystawienniczej - Galerii Miasta Trutnowa. Jej oficjalne otwarcie nastąpiło 1 stycznia 1997 roku.

Siedzibą Galerii Miasta Trutnowa, nieprzerwanie od momentu jej założenia, jest zabytkowy dom nr 38, stojący po południowej stronie Placu Słowiańskiego (Slovanské náměstí). Wybudowano go pod koniec XVI wieku, prawdopodobnie pomiędzy 1580 a 1590 rokiem. Jest jednym z najstarszych budynków w mieście i na przestrzeni wieków był wielokrotnie przebudowywany. Szczęśliwy trafem nie uległ zniszczeniu podczas katastrofalnego pożaru miasta w 1861 roku, który obrócił w ruinę większość zabudowy historycznej części Trutnowa. Budynek do 1977 roku pełnił funkcję domu mieszkalnego. W latach 1985–1986 przeprowadzono prace polegające na zabezpieczeniu statycznym elementów konstrukcji budynku, a jesienią 1994 roku rozpoczęto dalszy etap robót konserwatorskich. Dotychczas ostatnimi przeprowadzonymi robotami budowlanymi była renowacja elewacji w 2016 roku. W 2018 r. odbyła się kompletna wymiana pokrycia dachu. Obiekt do dnia dzisiejszego zachował swój pierwotny charakter domu renesansowego z widocznymi późniejszymi przebudowami.

Galeria Miasta Trutnowa zajmuje się organizacją wystaw okresowych, prezentujących głównie dzieła współczesnych twórców o znaczeniu lokalnym i ponadregionalnym. Do najcenniejszych zbiorów kolekcji dzieł sztuki będącej w posiadaniu Galerii, należy płótno olejne Josefa Čapka „Różowa izba” („V růžové světnici“) z 1937 roku, a także rzeźby pochodzącego z Dworu Králové Otto Gutfreunda oraz zbiór prac czołowych czeskich artystów plastyków, zarówno lokalnych jak i rangi krajowej. W 2010 roku do kolekcji Galerii Miasta Trutnowa trafiła „Sfora” - grupa rzeźbiarska autorstwa Michala Gabriela, profesora Wydziału Sztuk Pięknych Politechniki w Brnie. To niezwykłe wykonane z brązu dzieło umieszczono przed budynkiem Centrum Towarzyskiego Kultury i Rozrywki Regionu Trutnowskiego „UFFO”, na placu Náměstí Republiky.

W celu wyświetlenia obiektu kliknij na podgląd