Budowlą dominującą nad Starym Rokytníkiem - wsią wspominaną po raz pierwszy w 1307 roku, jest kościół pod wezwaniem św. Szymona i Judy. Świątynia w Starym Rokytníku jest wymieniana już w roku 1384. Według dawnych kronik, kościół został zniszczony podczas wojen husyckich. Odbudowano go w 1430 roku. W roku 1752 jezuici z Žircza wyremontowali i powiększyli rokytnicką świątynię. Ostatnią znaczącą przebudowę kościół przeszedł ma przełomie XIX/XX wieku. Wymieniono wówczas gontowe pokrycie dachu i wykonano nowy hełm wieżowy, który do tej pory miał kształt cebulasty. Parafię przy kościele w Starym Rokytníku erygowano w 1858 roku.

Do osobliwości świątyni, na której wieży znajduje się dzwon z drugiej połowy XVI wieku, zalicza się nietypowa orientacja ołtarza głównego. Nie jest on zwrócony jak nakazuje tradycja w kierunku wschodnim, ale na zachód. Z pierwotnego wyposażenia świątyni, która służyła wiernym do początku siedemdziesiątych lat XX wieku, nie zachowało się wiele. Organy z 1928 roku przeniesiono do kościoła w Rtyni v Podkrkonoší. Cennym elementem wyposażenia wnętrza rokytnickiej fary było wykonane w pierwszej połowie XX wieku przez miejscowego rzeźbiarza Fridolina Rindta, pamiątkowe epitafium wymieniające nazwiska mieszkańców Rokytníka poległych od 1848 roku na różnych frontach wojennych. Po próbie kradzieży zostało przeniesione jako depozyt do kaplicy św. Jana Chrzciciela (tzw. Jańskiej Kaplicy) w Trutnowie. Świątynia pod wezwaniem św. Szymona i Judy w Starym Rokytníku będąca własnością kościoła rzymskokatolickiego, obecnie oczekuje generalnego remontu i znalezienia dla niej nowego przeznaczenia.

Kościół jest otoczony niewielkim cmentarzem, ograniczonym kamiennym murem. W bezpośrednim sąsiedztwie świątyni znajduje się inny rokytnicki zabytek – korpus budynku jezuickiej rezydencji wiejskiej z 1740 roku. Niedaleko od kościoła zachowały się pozostałości średniowiecznego założenia obronnego, odkrytego w trakcie badań archeologicznych prowadzonych tu w latach osiemdziesiątych XX wieku. W Starym Rokytníku znajdują się liczne przykłady drewnianej i murowanej architektury ludowej z XIX stulecia oraz bogaty zespół obiektów zabytkowych związanych z wojną prusko-austriacką 1866 roku. Niewątpliwie interesujący jest odsłonięty w 1928 roku monument, poświęcony poległym w pierwszej wojnie światowej. Został on odnowiony na koszt miasta Trutnowa w 2004 roku.

W celu wyświetlenia obiektu kliknij na podgląd