Materialne dowody na obecność rzemiosła piwowarskiego w średniowiecznym Trutnowie przyniosły badania archeologiczne prowadzone w 2009 roku przy ulicy Školní. Odkryto wówczas pozostałości chmielu i słodu jęczmiennego w warstwach wykopaliskowych pochodzących z okresu pomiędzy XIV a XVI wiekiem. Pisemne wzmianki dotyczące trutnowskiego browarnictwa sięgają do piętnastego stulecia. Już wówczas jedno ze wzniesień w pobliżu miasta nosiło nazwę Hopfenberg (Chmielnik - Chmelnice).

Początki historii współczesnego trutnowskiego browaru „Krakonoš” związane są z rokiem 1582. W połowie osiemnastego stulecia warzono tu rocznie około dwóch tysięcy hektolitrów piwa, a o sto lat później już trzy tysiące. W drugiej połowie XIX wieku nastąpił gwałtowny wzrost produkcji. Pod koniec osiemdziesiątych lat dziewiętnastego stulecia bieżąca roczna produkcja browaru wynosiła 50 000 hektolitrów. Tak duży skok podaży umożliwił rozbudowę zakładu, której dokonano w latach 1880–1882. W roku 1885 rozbudowano również słodownię. Znajdowała się ona przy ulicy Horská i spłonęła w 1969 roku. Na jej miejscu wybudowano później dom towarowy „Máj”. W 1900 roku browar wyprodukował 81 648 hektolitrów piwa „jedenastki”, które dostarczano nawet w okolice Liberca. Część produkcji wysyłano na Śląsk Pruski (dzisiejszy Dolny Śląsk). W 1912 roku browar oferował rarytas – mocne, ciemne piwo „trzynastkę”, a w roku 1923 uwarzono po raz pierwszy piwo „czternastkę”.

Po drugiej wojnie światowej przedsiębiorstwo znacjonalizowano. Na szczęście nie doprowadziło to do jego upadku i likwidacji - nadal mogło się rozwijać bez większych przeszkód. Dzięki inwestycjom, produkcja browaru stale rosła. Przekraczano kolejne normy produkcyjne. W 1963 roku po raz pierwszy uzyskano wynik ponad 100 000 hektolitrów piwa. Roczna produkcja w 1966 roku wynosiła 171 276 hektolitrów, na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku przekroczyła ilość 200 000 hektolitrów, a w roku 1988 wytworzono aż 269 543 hektolitrów piwa. Od roku 1994 browar jest własnością prywatną. Bez wątpienia najsławniejszym pracownikiem browaru był późniejszy prezydent Republiki Czeskiej Václav Havel, który przez kilka miesięcy 1974 roku, pracował w nim na kilku etatach robotniczych. Pobyt w trutnowskim browarze zainspirował Havla do napisania jednoaktówki teatralnej pod tytułem „Audiencja”.

W celu wyświetlenia obiektu kliknij na podgląd