Pierwsza pisemna wzmianka o wsi Babí pochodzi z roku 1485. Dominującą w tej części Trutnowa budowlą jest murowana barokowa kaplica św. Tekli, wzniesiona w 1753 r. i konsekrowana w roku 1755. Historyk J. C. Rohn w dziele wydanym w 1777 r. podaje, że kaplicę postawili w roku 1775 bracia Tobiasz i Johann Groërowie. Według niektórych źródeł, świątynia nosiła pierwotnie wezwanie Najświętszej Marii Panny Bolesnej, jednak w roku 1777 poświęcono ją na św. Tekli. Pod tym wezwaniem funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Jest to budowla jednonawowa, zbudowana na planie prostokąta, z półkolistą absydą. Sklepiona kolebkowo kaplica została nakryta dachem siodłowym z sygnaturką umieszczoną od strony fasady. W podniebiennej części sklepienia wykonano polichromię przedstawiającą Pannę Marię i Jezusa Chrystusa, ujętą w obramowanie o motywach roślinnych. Ołtarz główny z obrazem św. Tekli, krucyfiksem oraz figurami św. Pawła i św. Marii Magdaleny, pochodzi z początku dziewiętnastego wieku. Pozostałe wyposażenie kaplicy jest o pół wieku młodsze. Po lewej stronie świątyni znajduje się ołtarz boczny z wizerunkiem św. Jana Nepomucena, zaś po prawej, z przedstawieniem Marii z Dzieciątkiem. Obecny kształt wnętrza kaplicy pochodzi z okresu generalnego remontu budowli przeprowadzonego w 1922 r. Jednomanuałowe pneumatyczne organy wykonał w 1919 r. Jindřich Růžička, kontynuator tradycji słynnej praskiej firmy organowej Schiffnera. Zastąpiły one starszy instrument pochodzący z roku 1863. W 1957 roku organy przestały funkcjonować. Rok później uruchomił je ponownie E. Seidl z Šumperku, ale niestety, nie działały długo i od kilku dziesięcioleci nieprzerwanie milczą. Integralną część kaplicy stanowi pochodzący z roku 1871 oszalowany przedsionek, chroniący wnętrze świątyni przed złymi warunkami pogodowymi. Z biegiem lat stan kaplicy ulegał znacznemu pogorszeniu, głównie za sprawą przenikania wód gruntowych oraz z powodu ogólnego zaniedbania. W połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku dokonano całkowitego remontu dachu świątyni. Na początku nowego stulecia Miasto Trutnov przeznaczyło spore środki na kompleksową renowację kaplicy. Usunięto pęknięcia muru obwodowego, przeprowadzono roboty drenarskie, wyremontowano konstrukcję ciesielską dachu i wnętrze obiektu, łącznie z ponownym ułożeniem podłogi. Odnowiono również elewację wraz z przyległym murem cmentarnym i murem oporowym. W latach 2013-2014 przeprowadzono prace konserwatorskie na tynkach dekoracyjnych wnętrza i meblach kapliczki. Po wymianie dzwonu i restauracji organów została kaplica 23 września 2016r. konsekrowana. Wokół kaplicy znajduje się cmentarz założony w 1868 r.

Do dalszych godnych uwagi obiektów znajdujących się w Babí należą: budynek dawnej szkoły pochodzący z lat 1901–1902, chałupa zrębowa nr 8 z 1815 roku, będąca przykładem ludowej architektury drewnianej typowej dla obszaru Podkarkonoszy, wczesnobarokowy słup morowy z 1670 roku, pomnik z 1926 r. poświęcony pamięci mieszkańców wsi poległych w czasie pierwszej wojny światowej oraz fort artyleryjski Stachelberg wzniesiony w latach 1937–1938.

W celu wyświetlenia obiektu kliknij na podgląd