Neogotycki kościół pod wezwaniem św.ap. Piotra i Pawła w Poříčí został wybudowany latach 1897–1903 według projektu praskiego architekta Vomáčki przez trutnowskiego budowniczego Vincenza Baiera. Budowla, wzniesiona na planie prostokąta o wymiarach 35 x 12 metrów, mieści w swym wnętrzu trzy ołtarze: główny - z figurami patronów kościoła, św. Piotra i św. Pawła oraz boczne, z przedstawieniami Marii Panny i Jezusa Chrystusa autorstwa tyrolskiego snycerza i mistrza rzeźbiarskiego Josefa Riffessera. Kościelne wnętrza oświetla olbrzymi żyrandol oraz trzynaście okien witrażowych z motywami figuralnymi i dekoracją ornamentalną. Dominantę architektoniczną kościoła stanowi pięćdziesięciometrowa wieża zwieńczona czterometrowej wysokości żelaznym krzyżem.

W ostrołukowym tympanonie portalu głównego umieszczono tablicę erekcyjną z podstawowymi informacjami o świątyni, którą w latach 1897 - 1903 „wzniosła na chwałę Boga i ku pocieszeniu wiernych poříczska gmina“. 6 września 1903 roku trutnowski arcydziekan Hofmann dokonał uroczystej konsekracji kościoła. Dwumanuałowe organy zbudował w 1911 roku Jindřich (Heinrich) Schiffner z Pragi. W 1947 roku przeprowadzono prowizoryczny remont dachu świątyni. Kolejna renowacja miała miejsce w roku 1972. Usunięto wówczas pokrywający dach łupek i na jego miejscu położono dachówkę z blachy ocynkowanej. Generalny remont kościoła przeprowadzony w latach 1995-1996 kosztował 5 800 000 koron. Renowację wsparł finansowo przedwojenny mieszkaniec Poříčí, ksiądz Reinhold Schreiber z Niemiec. We wrześniu 1995 roku, podczas remontu hełmu wieży kościelnej wydobyto z gałki wieżowej metalową puszkę pochodzącą z 1898 roku. Zawierała ona informację o ówczesnym życiu wsi Poříčí oraz budowie kościoła. 26 października 1995 roku w gałce na kościelnej dzwonnicy umieszczono nową puszkę z tekstem mówiącym o renowacji świątyni i o współczesnych wydarzeniach, jakie miały miejsce w Trutnowie.

Trzy stare kościelne dzwony: św. Ignacy, św. Józef i Maria Panna, zostały zarekwirowane podczas pierwszej wojny światowej. Dopiero w 2000 roku kościół w Poříčí otrzymał nowy dzwon o wadze 230 kilogramów, dzieło pracowni ludwisarskiej Zbigniewa Felczyńskiego z polskiego Taciszowa. Jest on ozdobiony wizerunkami świętych apostołów Piotra i Pawła oraz inskrypcjami w językach niemieckim i czeskim: „Ofiarował ksiądz Schreiber”, „Roku Pańskiego 2000”, i „Módl się za nami”. Ksiądz Schreiber, fundator dzwonu, dokonał osobiście jego poświęcenia.

W celu wyświetlenia obiektu kliknij na podgląd