Utrzymana w stylu późnego empire kaplica św. Jana Nepomucena, pochodzi z 1840 roku. Pierwotnie stała ona w miejscu dzisiejszego skrzyżowania przed budynkiem Szkoły podstawowej im. kapitana Jarosza, gdzie znajdowała jej poprzedniczka – inna kamienna kapliczka – wymieniana w 1507 roku. Ponieważ na początku XX wieku kaplica z powodu swego położenia zaczęła stanowić przeszkodę dla stale zwiększającego się ruchu drogowego, 7 listopada 1912 roku Rada miejska zdecydowała o jej przeniesieniu w mniej uczęszczane miejsce. Jeszcze tego samego roku kaplicę rozebrano i przemieszczono o pięćdziesiąt metrów wyżej, pod szpital, na skrzyżowanie dzisiejszych ulic Maksyma Gorkiego i Pod Chmelnici. Wykonanie zadania powierzono trutnowskiemu przedsiębiorcy budowlanemu Eduardowi Salomonowi. Koszty przedsięwzięcia wraz z „przewozem, robotami ślusarskimi, malarskimi i pozostałymi” poniesione w latach 1912 – 1913, wyniosły cztery tysiące koron austriackich. W 1914 roku opłacono kolejne prace: wykonanie nowego ołtarza i ozdobnej kutej kraty zabezpieczającej przeszklone drzwi.

Kaplica, której fasadę zdobi para pilastrów z uproszczonymi głowicami jońskimi, mniej więcej od lat sześćdziesiątych XX stulecia zaczęła z wolna popadać w ruinę, a jej wyposażenie zaginęło. Taki stan trwał aż do końca lat osiemdziesiątych. Przeprowadzony w 1990 roku remont kaplicy sfinansował Jaroslav Mikeš. W połowie lat dziewięćdziesiątych na koszt miasta Trutnowa osadzono nowe, ozdobne kraty w oknach i drzwiach. Prace restauratorskie kontynuowane od początku XXI wieku ukończono ostatecznie w 2011 roku. Ich łączny koszt wyniósł 730 000 koron. W trakcie wspomnianego etapu robót uzupełniono brakujące elementy zdobień fasady, dokonano napraw zewnętrznej i wewnętrznej wyprawy tynkarskiej oraz wykonano instalację oświetlenia wnętrza. Zrekonstruowano również zniszczone zwieńczenie dachu kaplicy przestawiające Oko Opatrzności w trójkątnym nimbie oraz umieszczoną w tympanonie płaskorzeźbę Marii Panny z Dzieciątkiem w otoczeniu winnej latorośli.

Niewątpliwie wielką atrakcję stanowi ufundowana przez Jaroslava Mikeša i poświęcona w 2009 roku, miniaturowa replika kaplicy św. Jana Nepomucena znajdująca się w Trutnowie – Górnym Starym Mieście (Horní Staré Město). Cennym zabytkiem przypominającym osobę świętego Jana Nepomucena jest stojąca przed budynkiem poczty przy ulicy Horská, pochodząca z 1728 roku, barokowa grupa rzeźbiarska przedstawiająca scenę męczeństwa świętego - zrzucenie z mostu Karola do Wełtawy.

W celu wyświetlenia obiektu kliknij na podgląd