W latach 1899–1900 na zboczu Góry Szubienicznej (vrch Šibeník) przy ulicy Úpická wzniesiono neogotycki kościół protestancki. Obiekt postawił trutnowski budowniczy Karl Rieger według projektu wiedeńskiego architekta Karla Steinhofera. Nad kościołem, murowanym częściowo z cegły klinkierowej, dominuje ośmioboczna, czterdziestotrzymetrowa wieża. Pierwotnie w łuku portalu wejściowego znajdowała się rzeźba Chrystusa Błogosławiącego, dziś niestety zniszczona. Wnętrze kościoła, ze stu pięćdziesięcioma miejscami do siedzenia, oświetlał niegdyś olbrzymi elektryczny żyrandol wiszący u sklepienia krzyżowego. Kunsztownie rzeźbioną ambonę zdobiły postacie czterech ewangelistów, a cały kościół ogrzewały specjalne piece. Świątynię otaczał urządzony w przemyślany sposób teren zielony doskonale połączony w kompozycyjną całość z sąsiednim rozległym parkiem miejskim. Kościelne dzwony zostały zniszczone w wyniku rekwizycji w trakcie pierwszej i drugiej wojny światowej.

Kościół służył potrzebom niemieckiej społeczności ewangelickiej aż do zakończenia drugiej wojny światowej. W 1947 roku świątynię udostępniono wspólnocie Czechosłowackiego Kościoła Husyckiego i ewangelikom. Nabożeństwa odbywały się tu aż do końca lat pięćdziesiątych XX wieku. Później, z powodu złego stanu technicznego, kościół zamknięto. W połowie lat sześćdziesiątych zaczęto nawet rozważać jego rozbiórkę, a niewykorzystany obiekt stanowił coraz częstszy cel ataków młodocianych wandali. Pod koniec lat siedemdziesiątych zdecydowano o przebudowie świątyni na salę koncertową, dzięki czemu udało się ją uratować. Niestety, w trakcie prac remontowych całkowicie zniszczono wyposażenie kościoła wraz z organami, ławkami, ołtarzem i amboną. Salę koncertową im. Bohuslava Martinů otwarto w 1980 roku. Wnętrze westybulu zdobią alegoryczne przedstawienia Głosu i Słuchu w formie nadnaturalnej wielkości postaci kobiety i mężczyzny, autorstwa słynnego czeskiego rzeźbiarza Olbrama Zoubka.

Od roku 1981 w sali koncertowej im. Bohuslava Martinů rokrocznie odbywa się się festiwal muzyki kameralnej „Trutnowska Jesień”. Prócz imprez kulturalnych i towarzyskich obiekt jest od 1989 roku ponownie wykorzystywany jako miejsce nabożeństw. Od września roku 2008 sala koncertowa jest znów wyposażona w organy – dar niemieckiej społeczności ewangelickiej.

W celu wyświetlenia obiektu kliknij na podgląd