Najważniejszą budowlą Studenca, który po raz pierwszy pojawia się w źródłach pisanych w 1545 roku, jest kaplica pod wezwaniem św. Wacława, położona z lewej strony drogi biegnącej w kierunku Hajnice. Kaplicę wybudowano w roku 1888 na koszt wsi Studenec, będącej jeszcze wtedy odrębna miejscowością. W 1890 roku dokonano poświęcenia przybytku. Jest to średniej wielkości ceglany budynek na kamiennej podmurówce z fasadą zdobioną prostym, pasowym boniowaniem. Okna w bocznych ścianach kaplicy oraz umieszczone centralnie drzwi zwieńczono pełnymi łukami. Do wejścia prowadzą trzystopniowe kamienne schody. We frontonie umieszczono dwa półkoliste okienka oraz znajdującą się pomiędzy nimi półkolistą niszę z figurką Panny Marii. Siodłowy dach kaplicy wieńczy sygnaturka z niewielkim dzwonem, opatrzonym inskrypcją w języku niemieckim o treści: „Poświęcono ojczyźnie przez wiernych mieszkańców Studenca w roku 1923“.

Kaplica św. Wacława przez długie lata była pozbawiona opieki, co odcisnęło wyraźne piętno na jej ogólnym stanie. Na początku XXI wieku miała powybijane szyby, zniszczone ławki i zdewastowany ołtarz. Z powodu powstałych zniszczeń, w 2006 roku rozpoczęto remont kaplicy. Odnowiono zewnętrzne tynki, podłogę, schody, drewniane ławki, ołtarz i pomalowano wnętrze. Wykonano także kopię rzeźby św. Wacława stojącej dawniej we wnęce ołtarza, oraz namalowano obrazy przeznaczone do wnętrza kaplicy. Całkowita wysokość nakładów pieniężnych związanych z remontem wyniosła 1 621 580 koron. Środki na rekonstrukcję świątyni pozyskano z trutnowskiego budżetu miejskiego oraz programów operacyjnych. Uroczysta rekonsekracja kaplicy św. Wacława odbyła się 26 września 2013 roku przy udziale burmistrza Trutnowa mgr. Ivana Adamca. Poświęcenia dokonał ks. mgr teologii Jan Czekała MSF z Dvoru Králové nad Łabą.

Do innych cennych zabytków Studenca należy znajdujący się w pobliżu kaplicy św. Wacława kamienny krzyż pokutny ułamanym ramieniem oraz domy nr 36 i 55, stanowiące przykład dziewiętnastowiecznej ludowej architektury regionu Podkarkonoszy. W okolicy Studenca znajduje się kilka pomników bitewnych przypominających o krwawych walkach, jakie toczono tutaj podczas wojny prusko-austriackiej roku 1866.

W celu wyświetlenia obiektu kliknij na podgląd