Dominantou Studence, o kterém pochází první písemná zmínka z roku 1545, je kaple sv. Václava, nalézající se po levé straně silnice směrem na Hajnici. Postavena byla v roce 1888 na náklady tehdy samostatné obce Studenec. V roce 1890 byla vysvěcena. Jedná se o středně velkou cihlovou stavbu s kamennou podezdívkou. Průčelí kaple je zdobeno vtlačenými vodorovnými linkami. Její dvě boční okna i dveře jsou půlkruhovitě zakončená. Do kaple se vstupuje po třech kamenných stupních. Ve štítu kaple jsou dvě malá půlkruhovitě zakončená okna, mezi nimiž se nachází nika se soškou Panny Marie. Do hřebenu sedlové střechy je posazena zvonička se zvonkem s německým nápisem, znějícím v českém překladu: „Věnováno vlasti věrnými místními obyvateli Studence v roce 1923“.

Kaple sv. Václava byla po dlouhá léta bez údržby, což se podepsalo na jejím stavu. Na počátku 21. století měla rozbitá okna a zdevastované lavice i oltář. V roce 2006 proto byla zahájena její renovace. Opraven byl jak vnější plášť stavby, tak i podlaha, schodiště, dřevěné lavice, oltář a malba interiéru. Pořízena byla také kopie původní sochy sv. Václava do výklenku v oltáři i další obrazy na výzdobu interiéru. Celkové finanční náklady na obnovu kaple se vyšplhaly na částku 1 621 580 Kč. Prostředky byly získány jak z rozpočtu města Trutnova, tak i z dotačních programů. Slavnostní znovuvysvěcení kaple sv. Václava proběhlo 26. září 2013 za účasti starosty města Trutnova Mgr. Ivana Adamce. Vysvěcení provedl P. ThMgr. Jan Czekała, MSF, ze Dvora Králové nad Labem.

Zajímavou památkou Studence je v sousedství kaple se nacházející smírčí kříž s jedním ulomeným ramenem, dále domy čp. 36 a čp. 55, které jsou příkladem lidové podkrkonošské architektury 19. století. V okolí Studence najdeme také několik pomníků připomínajících krvavé boje za prusko-rakouské války v roce 1866.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled