První písemná zmínka o kostele sv. Václava v Horním Starém Městě, nynější místní části Trutnova, pochází z roku 1313. Dnes představuje jednu z nejstarších a nejcennějších církevních památek regionu.

V kostele se mísí několik uměleckých slohů. Z gotiky se dochovala křížová klenba presbytáře, nesená jednoduše profilovanými klínovými žebry, sedlový portál v jižní zdi presbytáře a kamenná křtitelnice. Renesanční sloh připomíná dřevěný vykládaný strop hlavní lodi s pozůstatky původního barevného zdobení a kostelní věž z roku 1581, na které jsou připevněny tři kamenné hlavy, z nichž jedna má údajně představovat Martina Luthera. Cennou památkou je také renesanční dřevěný polychromovaný epitaf trutnovského královského lesmistra Kašpara Nusse, zesnulého roku 1606. Na umně provedeném řezbářském díle nacházíme pod reliéfem s motivem Proměnění Krista na hoře Olivetské, celkem deset klečících postav, které představují celou Nussovu rodinu. Jednou z nich je sám lesmistr Kašpar Nuss. Ve věži kostela visí renesanční zvon z roku 1609, zhotovený zvonařem Donatem Schrötterem a odlitý ve slezské Svídnici. Je v současnosti se svým průměrem 128 cm největším zvonem v širokém okolí. Další kostelní zvony byly bohužel zrekvírovány za první a druhé světové války.

Barokní sloh je v kostele zastoupen hlavním oltářem z počátku 18. století. Tvoří jej monumentální portál se sochami andělů a obraz sv. Václava klečícího před Pannou Marií. Jeho autorem je trutnovský malíř Ignác Russ. Postranní oltář Panny Marie Pomocné je z roku 1810. Kostelní varhany pocházejí z roku 1939 a zhotovil je krnovský varhanář Josef Kloss. Jejich současné vnitřní uspořádání je dílem varhanáře Josefa Matysky ze Lhoty u Červeného Kostelce. Kostel je obklopen zdí, v níž se dochovalo několik náhrobků ze starého hřbitova, zrušeného na konci 19. století. Socha Kalvárie před kostelem pochází z roku 1801 a byla na nynější místo přenesena v srpnu 1955 zásluhou faráře Františka Johna z původního místa před školou, kde jí hrozila likvidace. Kostel sv. Václava byl opravován v letech 1907 a 1924–1929. Další jeho oprava se uskutečnila v roce 1995. Na kostele probíhaly v posledních letech opravy věže a fasády.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled