Roku 1875 byl na Horním Předměstí mezi dnešní Královédvorskou a Volanovskou ulicí vybudován nový městský hřbitov. Do té doby se v Trutnově pohřbívalo na starém hřbitově nedaleko kostela Narození Panny Marie, který už ovšem dávno kapacitně nevyhovoval. Kromě toho měl Trutnov tehdy také hřbitov v Kryblické ulici, určený pro chudé a sebevrahy.

Dominantou městského hřbitova je v novorománském slohu postavená kaple sv. Kříže z roku 1875 od trutnovského stavitele Adolfa Bohateho. Ke kapli po obou stranách přiléhají pseudorenesanční arkády, v nichž jsou vystavěny hrobky významných trutnovských podnikatelů a je zde rovněž umístěno i několik kamenných figurálních a znakových náhrobků ze 17. a 18. století, které sem byly v roce 1887 přeneseny ze starého hřbitova. Kaple se dvěma průjezdy po stranách, z nichž jeden byl při nedávné rekonstrukci přeměněn na kancelář obřadníka, tvoří vstupní bránu do hřbitova. Z původního vnitřního vybavení se dochovaly pouze lavice, oltář byl odstraněn a převezen do depozitáře při přestavbě kaple na smuteční obřadní síň koncem 90. let 20. stol.

Na městském hřbitově se nachází hned několik významných pomníků a památníků, které se vztahují k historii regionu. Najdeme zde např. umělecky cenný pomník věnovaný památce trutnovských obyvatel, kteří zahynuli za první světové války v uniformách rakousko-uherského vojska. V roce 1934 jej zhotovil sochař Emil Schwantner. Od téhož autora se na městském hřbitově nachází ještě jedno dílo s vysokou uměleckohistorickou hodnotou, a to náhrobek trutnovského politika a novináře Wilhelma Kiesewettera (1853–1925). V roce 1993 byl sice zničen vandaly, ale v roce 2006 došlo k jeho obnově. Umělecky cenný je také mramorový pomník Ignaze Falgeho, obchodníka s plátnem a patrně nejbohatšího měšťana přelomu 18. a 19. stol. Významný je i pomník připomínající 41 židovských žen, které za druhé světové války zemřely v koncentračním táboře v Trutnově-Poříčí, a pomník obětem 2. světové války z roku 1950. Najdeme zde také hroby československých vojáků - hraničářů a několik památek na prusko-rakouskou válku roku 1866. Odpočívá tu i trutnovský spisovatel a revolucionář Uffo Horn (1817–1860), jehož hrob zdobí náhrobek se lkající básnickou múzou od pražského sochaře Tomáše Seidana.

V roce 2018 bylo nahrazeno plechové oplocení hřbitova za oplocení z prefabrikovaných elementů, které má vzhled cihlové zdi.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled