Dominantou Starého Rokytníku, o němž pochází první písemná zmínka z roku 1307, je kostel sv. Šimona a Judy. Kostel je ve Starém Rokytníku zmiňován již k roku 1384. Podle starší literatury byl za husitských válek pobořen a v roce 1430 obnoven. V roce 1752 byla tato sakrální stavba jezuity ze Žirče opravena a rozšířena. Poslední významné stavební úpravy proběhly na přelomu 19. a 20. století, kdy byla stržena šindelová krytina a změněn tvar střechy věže, která byla do té doby zakončena cibulí. Fara byla při kostele zřízena roku 1858.

Zvláštností kostela, v jehož věži se nalézá zvon z druhé poloviny 16. století, je, že není orientován hlavním oltářem k východu, ale spíše k západu. Z původního vybavení kostela, v němž probíhaly bohoslužby až do počátku 70. let 20. století, se mnoho nedochovalo. Varhany z roku 1928 byly v roce 1980 přestěhovány do kostela ve Rtyni v Podkrkonoší. Cennou částí interiéru byla donedávna pamětní deska se jmény padlých vojáků ze zdejší farnosti od roku 1848, kterou v 1. polovině 20. století zhotovil místní řezbář Fridolin Rindt. Po pokusu o odcizení je deponována v Janské kapli v Trutnově. Kostel sv. Šimona a Judy je majetkem římskokatolické církve, čeká na svoji celkovou rekonstrukci a nalezení nového smysluplného využití.

Kostel sv. Šimona a Judy je obklopen malým hřbitovem, ohraničeným kamennou zdí. Poblíž se nachází další ze stavebních památek Starého Rokytníka, a sice torzo jezuitské rezidence z roku 1740. V sousedství kostela se dochovaly také základy středověké tvrze, odkryté archeologickým výzkumem v 80. letech 20. století. Starý Rokytník je rovněž bohatý na ukázky zděné i dřevěné lidové architektury z 19. století a na množství památek na prusko-rakouskou válku v roce 1866. Bezesporu zajímavý je i zdejší pomník padlým z první světové války z roku 1928, obnovený městem Trutnovem v roce 2004.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled