Novogotický kostel sv. Petra a Pavla v Poříčí byl postaven v letech 1897–1903 podle projektu pražského architekta Vomáčky firmou trutnovského stavitele Vincenze Baiera. Stavba o půdorysu 35 x 12 m ukrývá ve svém interiéru tři oltáře – hlavní se sochami patronů kostela sv. Petra a Pavla a postranní se sochami Panny Marie a Ježíše Krista, zhotovenými sochařským mistrem a řezbářem Josefem Riffesserem z Tyrol. Kostelní prostory osvětluje kromě velkého lustru také 13 oken s barevnými vitrážemi s ornamentální i figurální výzdobou. Dominantou kostela je 50 m vysoká kostelní věž, zakončená čtyřmetrovým železným křížem.

Ve vstupním portálu chrámového průčelí je v lomeném oblouku zasazena pamětní deska se základními údaji o kostele, který v letech 1897 až 1903 „postavila k poctě Boha a k útěše věřících poříčská obec“. Kostel byl slavnostně vysvěcen trutnovským arciděkanem Hofmannem 6. září 1903. Dvoumanuálové varhany dodal Jindřich Schiffner z Prahy roku 1911. V roce 1947 byla střecha kostela provizorně opravena. Další opravy se dočkala v roce 1972, kdy byla původní střešní břidlicová krytina nahrazena pozinkovanými plechovými šablonami. Celková rekonstrukce kostela proběhla v letech 1995–1996 nákladem 5 800 000 Kč. Na obnovu přispěl poříčský rodák P. Reinhold Schreiber z Německa. V září 1995 byl při opravě makovice kostelní věže vyzdvihnut a otevřen tubus. Pocházel z roku 1898 a informoval o tehdejším životě v Poříčí a o výstavbě kostela. Dne 26. října 1995 putoval do kostelní věže nový tubus s informacemi o rekonstrukci kostela a současném životě v Trutnově.

Původní zvony sv. Ignáce, sv. Josefa a Panny Marie byly zrekvírovány za první světové války. Teprve v roce 2000 byl do kostela pořízen zvon o váze 230 kg, zhotovený Zbigniewem Felczyńskim z polského Taciszówa. Zobrazuje apoštoly sv. Petra a Pavla s doprovodným nápisem v češtině a němčině: „Léta Páně 2000“, „Orodujte za nás“ a „Věnuje páter Schreiber“. Právě P. Schreiber, který pořízení zvonu financoval, jej i posvětil.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled