Barokní kaple sv. Jana Křtitele, zvaná též Janská kaple, byla postavena z iniciativy trutnovského občana Jana Mořice Dreyschocka na Janském vrchu nad Trutnovem v roce 1712 a o tři roky později vysvěcena. V její blízkosti se původně nacházela také zázračná studánka a poustevna. Žil zde poustevník, k jehož povinnostem patřilo ráno, v poledne a večer vyzvánět a modlit se za odvrácení neštěstí od města Trutnova. Při velkém požáru města roku 1745 shořela střecha kaple, ale záhy se ji podařilo obnovit. V 50. letech 18. století narušovali klid třech poustevníků, kteří tu tenkrát žili, vojáci stavějící v okolí kaple obranná postavení. V roce 1782 za vlády císaře Josefa II. byla kaple zrušena a prodána do soukromých rukou. K jejímu znovuotevření a vysvěcení došlo roku 1811.

Kaple měla pohnutý osud za prusko-rakouské války v roce 1866. Dne 27. června 1866, kdy zuřila krvavá bitva u Trutnova, probíhaly v okolí kaple líté boje, po nichž jsou dodnes na fasádě i v interiéru zřetelné stopy. V letech 1879–1880 byl kolem kaple v souvislosti se založením městského parku vybudován vojenský hřbitov pro padlé z války roku 1866. Ze starých městských hřbitovů (nedaleko kostela Narození P. Marie a na Kryblici) sem bylo z původních vojenských hrobů přesunuto celkem 13 pomníků, Ještě v 50. a 60. letech 20. století byla kaple s památkami na válku 1866 přístupná veřejnosti. Později však byla uzavřena a pustla. O kapli a hroby v okolí se poté starali nadšenci z místního Klubu vojenské historie. Na počátku 90. let prošla kaple rekonstrukcí. Opraveny byly vstupní dveře, poškozený krov a položena byla nová střešní krytina. V dalších letech došlo i na obnovu vnitřních omítek, výmalbu interiéru, zasklení oken atd. Zrestaurován byl také hlavní a oba boční oltáře i cenné obrazy Piety, Růženy z Limy a Maří Magdaleny, které byly předány do Galerie města Trutnova. Nově byla na hlavní oltář umístěna plastika Křest Kristův od trutnovského sochaře Jiřího Kobra jako náhrada za odcizený originál.

Nyní je v kapli malé vojenské muzeum, které připomíná bitvu u Trutnova v roce 1866. Muzeum je průběžně doplňováno o nové sbírkové předměty, otevřené je vždy o víkendech v období května až září.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled