Hmotné doklady o pivovarnictví ve středověkém Trutnově přinesl roku 2009 archeologický výzkum ve Školní ulici, jenž zde prokázal přítomnost chmele a ječného sladu ve 14. až 16. století. Písemné doklady o trutnovském pivovarnictví jsou z 15. století. Již v této době bylo jedno z návrší poblíž města nazýváno Chmelnice (Hopfenberg).

Současný trutnovský pivovar Krakonoš odvozuje svoji historii od roku 1582. V polovině 18. století vařil ročně cca 2 000 hl piva a o sto let později cca 3 000 hl. Teprve ve druhé polovině 19. století nastal velký rozmach výroby. Koncem 80. let 19. století činil roční výstav běžně přes 50 000 hl piva. Tento skok v produkci umožnila rekonstrukce závodu v letech 1880–1882 a rozšíření sladovny roku 1885 (stávala v Horské ulici a vyhořela roku 1969, na jejím místě byl pak postaven obchodní dům Máj). V roce 1900 bylo v pivovaru vyrobeno 81 648 hl 11° piva, které se rozváželo až na Liberecko. Část produkce rovněž směřovala do sousedního Pruského Slezska (dnešního Polska). V roce 1912 nabízel pivovar jako specialitu silné černé 13° pivo, v roce 1923 se zde vařilo poprvé 14° pivo.

Po druhé světové válce byl podnik znárodněn, avšak uchoval si svou existenci a dále se rozvíjel. Díky investičním akcím produkce pivovaru strmě rostla a překonávaly se starší rekordy závodu. Například v roce 1963 poprvé vystavil nad 100 000 hl piva. V roce 1966 činil roční výstav již 171 276 hl, v 70. a 80. letech se zvedl nad 200 000 hl a roku 1988 se vyšplhal dokonce na 269 543 hl. Od roku 1994 provozuje pivovar soukromá firma. Bezesporu nejznámějším zaměstnancem pivovaru byl pozdější prezident republiky Václav Havel, který zde pracoval v dělnických profesích po několik měsíců v roce 1974. Zaměstnání v trutnovském pivovaru jej inspirovalo k sepsání divadelní hry Audience.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled