Klasicistní budova, ve které dnes sídlí Muzeum Podkrkonoší, vyrostla v polovině 19. století na základech gotického hradu, přestavěného v 16. století na renesanční zámek a později využívaného jako solnice a škola. Z hradu se do současnosti dochovaly jednak gotické suterénní prostory, ve kterých je provozována restaurace „Pod hradem“, jednak jej připomíná výhodné umístění na skalnatém ostrohu nad bývalým Mlýnským náhonem, resp. nad řekou Úpou. Nebyl to hrad velký a svou rozlohou patrně nepřesáhl plochu dnešního muzea. Vůči městu byl opevněn příkopem a zdí.

Počátky trutnovského hradu spadají zřejmě do druhé poloviny 13. století, ovšem první spolehlivé zprávy o jeho existenci pocházejí až ze století následujícího. Trutnovský hrad např. zmiňuje ve svém životopise císař Karel IV., když jej vyjmenovává spolu s dalšími lokalitami, které musel jako markrabí moravský po svém návratu do Čech v roce 1338 s velkými náklady a úsilím získat zpět ze zástavního držení. Ve 14. století byl hrad sídlem správy trutnovského manského kraje. Během husitských válek byl zřejmě poškozen. Kolem poloviny 15. století se spolu s městem dostal do šlechtických zástav. Na počátku 16. století byly ve sklepení hradní věže raženy falešné mince. Padělatelé mincí byli nakonec uvězněni a v Praze upáleni. Po roce 1547 byl hrad přestavěn Kryštofem z Gendorfu na renesanční zámek. Za třicetileté války jej však poničili Švédové. Objekt poté chátral a sloužil jako skladiště soli. Přesto jej ještě při nevolnickém povstání v roce 1775 využili trutnovští měšťané k ukrytí důležitých listin a cenností. V letech 1851–1853 byl bývalý zámek, resp. solnice, přestavěn na školu. V roce 1866 budova sloužila jako lazaret pro raněné vojáky z bitvy u Trutnova, které tu osobně navštívil rakouský císař František Josef I.

Muzeum sídlí v objektu od roku 1927. Turisté zde mohou spatřit výstavy, které přibližují zajímavá témata z dějin Trutnovska. V přízemí muzea je umístěn originál sochy Josefa II., jejíž kopie je k vidění na Krakonošově náměstí. Chodby muzea zdobí historické pamětní desky z trutnovských pomníků.

V roce 2018 byla dokončena celková rekonstrukce fasády a kompletní výměna oken. Zároveň byla v tomto roce otevřena nová moderní expozice „Dějiny Trutnovska“.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled