V letech 1899–1900 byl na úpatí vrchu Šibeník při Úpické ulici postaven evangelický kostel. Stavbu provedl v novogotickém slohu trutnovský stavitel Karl Rieger podle projektu architekta Karla Steinhofera z Vídně. Chrámu z režného cihelného zdiva dominuje osmiboká, 43 metrů vysoká věž. V horní části vstupního portálu byl umístěn reliéf žehnajícího Krista, dnes již bohužel zničený. Interiér kostela se 150 místy k sezení osvětloval původně velký elektrický lustr, zavěšený na křížové klenbě. Umně vyřezávanou kazatelnu zdobily reliéfy čtyř evangelistů. Kostel byl vytápěn speciálními kamny. Promyšlené byly i sadové úpravy v okolí kostela, vhodně začleněné do rozsáhlého městského parku. Kostelní zvony byly, až na jeden, zničeny při rekvizicích za první a druhé světové války.

Potřebám německé evangelické církve sloužil kostel až do konce druhé světové války. V roce 1947 byl propůjčen do užívání církvi husitské a církvi evangelické. Bohoslužby se v něm konaly až dokonce 50. let 20. století. Poté byl tento sakrální objekt z důvodu havarijního stavu uzavřen. V polovině 60. let se dokonce začalo uvažovat o jeho demolici a nevyužitá stavba byla stále častějším terčem mladistvých vandalů. Na konci 70. let bylo rozhodnuto o přestavbě kostela na koncertní síň, čímž se jej podařilo zachránit. Při rekonstrukci bylo bohužel zničeno takřka celé vnitřní vybavení, včetně varhan, lavic, oltářů a kazatelny. Koncertní síň Bohuslava Martinů byla otevřena v roce 1980. Interiér síně zdobí sochy Hlas a Naslouchání, zpodobněné mužem a ženou v nadživotní velikosti, jejichž autorem je akademický sochař Olbram Zoubek.

Od roku 1981 je v Koncertní síni Bohuslava Martinů každoročně pořádán festival komorní hudby Trutnovský podzim. Vedle pořádání kulturních a společenských akcí je v období po roce 1989 objekt využíván opět i k náboženským účelům. Od září 2008 jsou v interiéru opět varhany, dar německé evangelické obce.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled