První písemná zmínka o vsi Babí pochází z roku 1485. Jednu ze stavebních dominant této místní části Trutnova představuje barokní zděná kaple sv. Tekly, postavená v roce 1753 a vysvěcená v roce 1755. Historik J. C. Rohn v publikaci vydané roku 1777 uvádí, že byla postavena v roce 1755 bratry Tobiasem a Johannem Groërovými. Dle některých zdrojů byla původně zasvěcena Bolestnému utrpení Panny Marie, ovšem v roce 1777 byla již zasvěcená sv. Tekle a stejné patrocinium má i dnes.

Tento sakrální objekt je jednolodní stavbou obdélníkového půdorysu s půlkruhovým závěrem. Kaple je zaklenuta valenou klenbou a kryta sedlovou střechou, do jejíhož hřebene je vsazena věžička. Uprostřed stropu je vymalován v ozdobném rámečku s rostlinnými motivy obraz Pána Ježíše a Panny Marie. Hlavní oltář s obrazem sv. Tekly, křížem s Kristem a sochami sv. Pavla a sv. Marie Magdalény byl zhotoven na počátku 19. století, ostatní mobiliář je o půl století mladší. Vlevo stojí boční oltář s obrazem sv. Jana Nepomuckého a vpravo s obrazem Panny Marie s Ježíkem. Nynější podoba interiéru pochází z celkové opravy kaple v roce 1922. Současné varhany v podobě jednomanuálového pneumatického výpustkového nástroje postavil v roce 1919 Jindřich Růžička, nástupce známé pražské varhanářské firmy Schiffner. Nahrazeny jimi byly starší z roku 1863. V roce 1957 přestaly varhany hrát. O rok později je sice zprovoznil E. Seidl ze Šumperka, ale ani poté nástroj dlouho nesloužil a je již několik desetiletí nefunkční. Neodmyslitelnou součástí kaple je bedněné zádveří z roku 1871, které mělo chránit její interiér proti nepřízni počasí.
        Postupem času kaple velmi trpěla spodní vodou a celkově zanedbanou údržbou. V polovině 90. let 20. století byla opravena střecha. V 21. století vynaložilo město Trutnov nemalé prostředky na celkovou renovaci kaple. Došlo k odstranění trhlin v obvodovém zdivu, byly provedeny drenážní práce, opraven krov a interiér, včetně přeložení dlažby. Obnovena byla též vnější fasáda a navazující hřbitovní a opěrná zeď. V letech 2013-2014 byly provedeny restaurátorské práce na výmalbě interiéru a mobiliáři. Po výměně zvonu a obnově varhan byla kaple 23. září 2016 vysvěcena. Kolem kaple se rozprostírá hřbitov, založený roku 1868.

K dalším pamětihodnostem Babí patří budova bývalé školy z let 1901–1902, stavení čp. 8 z roku 1815, které je příkladem lidové roubené architektury Podkrkonoší, raně barokní morový sloup z roku 1670, pomník občanům padlým v první světové válce z roku 1926 a dělostřelecká pevnost Stachelberg z let 1937–1938

Pro zobrazení objektu klikni na náhled