První kino existovalo v Trutnově v domě čp. 116 v Havlíčkově ulici. Přestože bylo v provozu až do 70. let 20. století, tak již nedlouho po svém otevření kapacitně nedostačovalo. Ve 20. letech se proto začalo uvažovat o výstavbě nového moderního kina.

Po dlouhém hledání byl jako vhodné místo pro jeho stavbu vybrán pozemek na nábřeží u tzv. Špitálského mostu. Původně zde stával tzv. Židovský dům, kde měla v 1. polovině 19. století místní židovská komunita zřejmě svou rituální lázeň - mikve. Poté, co objekt v roce 1914 vyhořel, byl zbourán. V letech 1928–1929 postavila na uprázdněném místě firma trutnovského stavitele Quida Winklera podle projektu architekta Richarda Brosche z České Lípy moderní kino. Stavba byla poměrně náročná. Musel kvůli ní být částečně zakryt Mlýnský náhon, který protékal v sousedství budoucího staveniště. Navíc základy budovy musely být vyhloubeny až na skalní podloží do úrovně řečiště Úpy. Velká pozornost byla věnována izolaci kina, aby se zabránilo pronikání spodních vod Mlýnského náhonu. Postavit bylo třeba také vysokou protipožární zeď, která kino oddělovala od sousední Schmidtovy parní čistírny a prádelny. Dne 1. března 1929 zahájilo kino s 500 místy v přízemí a 250 na balkoně slavnostně svůj provoz. Stalo se tak za účasti elity města Trutnova a zástupců filmových společností. Zájem o nové kino byl obrovský. V roce 1929 zhlédlo 145 promítaných filmů celkem 257 875 dospělých a 6 784 dětí. První zvukové představení zde proběhlo 9. října 1930. Trutnov byl tehdy jedním z prvních měst v regionu, jehož kino bylo vybaveno moderní zvukovou aparaturou. Po druhé světové válce neslo kino název Stalino, později bylo přejmenováno na Vesmír. V letech 1975–1976 prošlo rozsáhlou rekonstrukcí.

Do dějin české kinematografie se zapsalo tím, že se v něm od roku 1963 až do konce 80. let pravidelně konal Filmový festival mladých Trutnov.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled