Nejstarší spolehlivá písemná zmínka, kterou se k Oblanovu, nazývanému do roku 1945 německy Kaltenhof, prozatím podařilo nalézt, pochází teprve z roku 1693. Nejednalo se nikdy o velikou ves. Od poloviny 19. století, kdy čítala přibližně 230 obyvatel ve 40 popisných číslech, navíc jejich počet soustavně klesal. To dovršila léta druhé světové války a události bezprostředně následující. Když se provádělo v roce 1950 úřední sčítání, bylo v Oblanově zjištěno jen 91 obyvatel v 35 domech.

K nejcennějším stavebním památkám Oblanova patří malá kaple, stojící v severovýchodní části této obce. Jedná se o zvenčí neomítnutou stavbu z cihlového režného zdiva, se sedlovou střechou s valbou nad závěrem. Do hřebene střechy je vsazena čtyřboká zvonička se zvonkem. Okna i dveře kaple jsou zaklenuty lomeným obloukem, strop je plochý. Také ve vstupním průčelí se nad dveřmi, krytými stříškou, nachází lomený okenní otvor. Kaple byla postavena počátkem 20. století a vysvěcena v roce 1906. Do dnešní doby se dochovala v původním stavu a jako jediná této velikosti byla již v minulosti vybavena elektrickým osvětlením.

Interiéru kaple dominuje oltář s obrazem Panny Marie a několik dalších obrazů náboženského charakteru, znázorňujících např. motiv Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Vnitřní omítky stěn a plochého stropu byly zdobeny dekorativní výmalbou, narušenou však v průběhu desetiletí vzlínající vlhkostí. Jak vyplývá z textu publikovaného o této neveliké stavbě roku 2002 trutnovským badatelem Luďkem Jiráskem, stále užívaná kaple trpěla tehdy nedostatkem údržby, vlhkostí ve spodní části zdiva a zejména vždy na jaře byly její základy ohrožovány spodní vodou. Z uvedených důvodů prošla kaple v letech 2016-2017 celkovou rekonstrukcí exteriéru i vnitřních prostor. V roce 2018 probíhaly v kapli drobné restaurátorské práce na mobiliáři, současně byl v tomto roce v kapli instalován nový zvon.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled