Najstarsza wiarygodna pisemna wzmianka dotycząca Oblanowa (dawnego Kaltenhof), którą udało się jak dotąd odnaleźć, pochodzi dopiero z roku 1693. Oblanow nie był nigdy wielką osadą. Liczba mieszkańców wsi wynosząca w połowie XIX wieku dwieście trzydzieści osób zamieszkałych w czterdziestu domach, stale spadała. Stan ten pogłębiał się w latach drugiej wojny światowej oraz bezpośrednio po jej zakończeniu. Według danych zebranych podczas przeprowadzonego w 1950 roku powszechnego spisu ludności, liczba mieszkańców Oblanowa wynosiła wówczas jedynie dziewięćdziesięciu jeden mieszkańców zamieszkujących trzydzieści pięć budynków.

Do najcenniejszych miejscowych zabytków architektury należy niewielka kaplica w północno-wschodniej części wsi. Jest to nieotynkowany budynek ceglany z okapem nad wejściem, przykryty dachem siodłowym zwieńczonym czworokątną sygnaturką z niewielkim dzwonem. Okna i drzwi kaplicy zakończono ostrołukowo, jej wnętrze przykrywa płaski strop. Na fasadzie, nad osłoniętymi okapem drzwiami, umieszczono małe, ostrołukowe okienko. Kaplicę wybudowano na początku XX wieku i poświęcono w 1906 roku. Do dnia dzisiejszego zachowała się w pierwotnym stanie i jako jedyna tej wielkości budowla sakralna już w przeszłości posiadała oświetlenie elektryczne.

Na wyposażenie wnętrza kaplicy składa się ołtarz z obrazem Marii Panny oraz kilka innych malowideł o charakterze religijnym, przedstawiających między innymi motyw Serca Jezusowego. Wewnętrzne tynki ścian i stropu zdobiły dekoracyjne polichromie, które przez ostatnie dziesięciolecia poważnie ucierpiały na skutek wilgoci. Jak wynika z tekstu poświęconego tej niewielkiej kaplicy, wydanego w 2002 roku przez badacza historii ziemi trutnowskiej, Luďka Jiráska, stale użytkowana kaplica podupadała z powodu braku należytej opieki, zawilgocenia dolnych partii murów, a każdej wiosny jej fundamenty były uszkadzane przez wody gruntowe. Z tych oto powodów kaplica przeszła w latach 2016 – 2017 całkowitą renowacją wnętrza i zewnętrza. W 2018 r. w kaplicy przeprowadzono małe prace renowacyjne umeblowania, jednocześnie w tym roku zainstalowano nowy dzwon.

W celu wyświetlenia obiektu kliknij na podgląd