Drewnianą kaplicę pod wezwaniem Panny Marii Pomocnej w Poříčí pod Trutnowem, wzniesiono w 1770 roku na stoku opadającym w kierunku rzeki Úpy. Po tym, jak w 1821 roku kaplica spłonęła od uderzenia pioruna, została odbudowana przez mieszkańców wsi Poříčí na ich własny koszt - tym razem jako obiekt murowany z cegieł i kamienia. Pierwszego remontu doczekała się w 1890 roku. Wówczas jej dach pokryto eternitem. Korzystano z niej aż do otwarcia w 1903 roku nowego kościoła pod wezwaniem św. ap. Piotra i Pawła w centrum wsi Poříčí. Od tego czasu kaplica straciła na znaczeniu i stopniowo zaczęła podupadać. Podczas pierwszej wojny światowej (w 1916 roku) zarekwirowano na potrzeby wojenne dzwon z kaplicy. W czerwcu 1927 roku poświęcono nowy dzwon, który także zarekwirowano, tym razem podczas drugiej wojny światowej, w roku 1942. Ostatnia większa inwestycja w wyposażenie kaplicy miała miejsce w 1937 roku, kiedy wykonano do niej nowe ławki. Od tego czasu nie łożono na nią środków i już przed drugą wojną światową znajdowała się w złym stanie technicznym, który dodatkowo pogorszył się w drugiej połowie XX wieku.

Po 1989 roku kaplica nie posiadała już żadnego wyposażenia i większości tynków, oprócz tego miała uszkodzone sklepienie i zapadły dach. W roku 1993 wykonano stabilizację sklepienia, co miało przeciwdziałać jego dalszemu niszczeniu. Przeprowadzono także tymczasowy remont dachu. W 1996 roku prowizorycznie otynkowano elewację.

Od roku 2002 kaplica zaczęła stopniowo zyskiwać nowe oblicze. Otrzymała nową fasadę i dach, naprawiono drzwi, zamontowano nowe okna oraz kraty, wykonano wewnętrzne tynki, instalację elektryczną, z trutnowskiej kaplicy św. Jana Chrzciciela przywieziono komplet ławek, a w 2008 roku w prezbiterium umieszczono mały, naścienny dzwon. W tym samym roku obiekt wyposażono w dwumanuałową fisharmonię, a o rok później w większy dzwon, pochodzący z XVIII wieku. Ołtarz główny ozdobiono obrazem z wizerunkiem Marii Panny. Zmiany miały miejsce także w otoczeniu kaplicy. Drobne elementy wyposażenia wnętrza ufundowali dawni niemieccy mieszkańcy wsi, żyjący dziś poza Republiką Czeską. Między innymi podarowali na ołtarz oszklony krucyfiks, świeczniki i obrus ołtarzowy. Długotrwały i kosztowny remont kaplicy symbolicznie zakończono 2 października 2010 roku, kiedy, przy udziale trutnowskiego burmistrza mgr. Ivana Adamca dokonano rekonsekracji kaplicy. Ceremonię przeprowadził administrator trutnowskiego arcydekanatu, ksiądz prałat licencjat teologii Mirosław Michalak.

Obecnie kaplica jest wynajmowana do użytku przez Kościół prawosławny na regularne kazania i spotkania wiernych.

W celu wyświetlenia obiektu kliknij na podgląd