Drewnianą kaplicę pod wezwaniem Panny Marii Pomocnej w Poříčí pod Trutnowem, wzniesiono w 1770 roku na stoku opadającym w kierunku rzeki Úpy. Po tym, jak w 1821 roku kaplica spłonęła od uderzenia pioruna, została odbudowana przez mieszkańców wsi Poříčí na ich własny koszt - tym razem jako obiekt murowany z cegieł i kamienia. Pierwszego remontu doczekała się w 1890 roku. Wówczas jej dach pokryto eternitem. Korzystano z niej aż do otwarcia w 1903 roku nowego kościoła pod wezwaniem św. ap. Piotra i Pawła w centrum wsi Poříčí. Od tego czasu kaplica straciła na znaczeniu i stopniowo zaczęła podupadać. Podczas pierwszej wojny światowej (w 1916 roku) zarekwirowano na potrzeby wojenne dzwon z kaplicy. W czerwcu 1927 roku poświęcono nowy dzwon, który także zarekwirowano, tym razem podczas drugiej wojny światowej, w roku 1942. Ostatnia większa inwestycja w wyposażenie kaplicy miała miejsce w 1937 roku, kiedy wykonano do niej nowe ławki. Od tego czasu nie łożono na nią środków i już przed drugą wojną światową znajdowała się w złym stanie technicznym, który dodatkowo pogorszył się w drugiej połowie XX wieku.

Po 1989 roku kaplica nie posiadała już żadnego wyposażenia i większości tynków, oprócz tego miała uszkodzone sklepienie i zapadły dach. W roku 1993 wykonano stabilizację sklepienia, co miało przeciwdziałać jego dalszemu niszczeniu. Przeprowadzono także tymczasowy remont dachu. W 1996 roku prowizorycznie otynkowano elewację.

Od roku 2002 kaplica zaczęła stopniowo zyskiwać nowe oblicze. Otrzymała nową fasadę i dach, naprawiono drzwi, zamontowano nowe okna oraz kraty, wykonano wewnętrzne tynki, instalację elektryczną, z trutnowskiej kaplicy św. Jana Chrzciciela przywieziono komplet ławek, a w 2008 roku w prezbiterium umieszczono mały, naścienny dzwon. W tym samym roku obiekt wyposażono w dwumanuałową fisharmonię, a o rok później w większy dzwon, pochodzący z XVIII wieku. Ołtarz główny ozdobiono obrazem z wizerunkiem Marii Panny. Zmiany miały miejsce także w otoczeniu kaplicy. Drobne elementy wyposażenia wnętrza ufundowali dawni niemieccy mieszkańcy wsi, żyjący dziś poza Republiką Czeską. Między innymi podarowali na ołtarz oszklony krucyfiks, świeczniki i obrus ołtarzowy. Długotrwały i kosztowny remont kaplicy symbolicznie zakończono 2 października 2010 roku, kiedy, przy udziale trutnowskiego burmistrza mgr. Ivana Adamca dokonano rekonsekracji kaplicy. Ceremonię przeprowadził administrator trutnowskiego arcydekanatu, ksiądz prałat licencjat teologii Mirosław Michalak.

W celu wyświetlenia obiektu kliknij na podgląd