Jednym z nielicznych dochowanych do naszych czasów przykładów dawnej zabudowy trutnowskiego przedmieścia jest pochodzący mniej więcej z połowy XIX wieku, niski murowany domek przy ulicy Vodní 31.

Pierwotnie stanowił on część zespołu tzw. domów garbarskich, których mieszkańcy zajmowali się przetwarzaniem skór. Domy stały w pobliżu nieistniejącej dziś Młynówki – sztucznej odnogi rzeki Úpy. Ulica Vodní oraz jej najbliższa okolica były jeszcze w początkach XX wieku w przeważającej większości zabudowane podobnymi niskimi, prymitywnymi domkami. Stopniowo wyburzano je aż do czasu, kiedy pozostał ostatni dom, pod numerem 31. W roku 1890 właścicielem budynku był zegarmistrz Pius Gaber, który miał w nim także swój warsztat. Ten stan przetrwał do połowy lat dwudziestych XX wieku. Kolejnym właścicielem domu został hydraulik, majster Leopold Püschel. To właśnie on, na początku lat trzydziestych, zastąpił dwoje okien po prawej stronie parteru przeszkloną witryną, później przebudowaną na wjazd do garażu. W tym samym czasie na tyłach domu zbudowano nowoczesną przybudówkę, co spowodowało zasadnicze zmniejszenie pierwotnej długości budynku.

Po prawej stronie domu nr 31 istniał prawie identyczny budynek nr 30. Oba domki, oddzielone od siebie wąskim przejściem, dzięki swym niespotykanym nigdzie indziej w Trutnowie charakterystycznym murowanym szczytom, stanowiły wdzięczny i często wykorzystywany motyw fotograficzny. Po drugiej wojnie światowej stan techniczny obu budynków pogorszył się tak bardzo, że pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku musiano jeden z nich (nr 30) wyburzyć.

W celu wyświetlenia obiektu kliknij na podgląd