Wieś Bezděkov jest po raz pierwszy wymieniana w źródłach pisanych w roku 1521. Najcenniejszym zabytkiem dawnej wsi, a obecnie dzielnicy Trutnowa, jest kaplica pod wezwaniem Najświętszego Serca Marii Panny, wybudowana w 1812 roku.

Jest to wzniesiona na planie prostokąta budowla z kamienia łamanego, z absydą, wejściem ujętym w kamienne obramowanie i oknami zwieńczonymi łukiem. We frontonie, ponad drzwiami wejściowymi, umieszczono niewielkie okienko. Cechą wyróżniającą kaplicę jest charakterystyczna sygnaturka zakończona cebulastym hełmem. O historii tego obiektu zachowało się niewiele informacji. Wiadomo, że już w 1950 roku kaplica znajdowała się w złym stanie technicznym. Straciła wszystkie tynki, a do wnętrza, poprzez liczne uszkodzenia dachu, dostawała się woda. Od lat sześćdziesiątych XX wieku przestała służyć celom religijnym i stała się ofiarą okolicznych wandali. Przez lata bydło z okolicznych pastwisk znajdowało w niej schronienie przed niepogodą, co sprawiło, że budynek coraz bardziej podupadał. Na początku lat dziewięćdziesiątych stan techniczny kaplicy był już tak zły, że zdecydowano o jej rozbiórce. Na szczęście na początku XXI stulecia rozpoczęto generalną odbudowę obiektu, która ostatecznie została ukończona w 2006 roku. Koszty renowacji kaplicy, w większości poniesione przez miasto Trutnov, przekroczyły kwotę 1 500 000 koron. W ramach remontu wykonano instalację elektryczną, w oknach osadzono barwne witraże, na podstawie zachowanych oryginalnych fotografii wiernie odtworzono drzwi, położono ceramiczne płyty podłogowe i pomalowano elewację. Na koniec wykonano wewnętrzne polichromie o motywach geometrycznych. Nowe obrazy do kaplicy, łącznie z drogą krzyżową, namalowali Petr Tomáš i Jiří Štěpánek. We wnętrzu umieszczono ławki i ołtarz z wizerunkiem Marii Panny. Uporządkowano i obsadzono roślinnością teren wokół kaplicy, a naprzeciw niej ustawiono altanę z ławkami. Stary dzwon, zniszczony w trakcie drugiej wojny światowej, zastąpił nowy, wykonany w pracowni ludwisarskiej Marii Tomáškovej-Dytrychovej z Brodku pod Přerowem. Na nowym dzwonie znajduje się łacińska inskrypcja „Święta Mario, Matko Miłosierdzia, módl się za mami!” Kaplicę uroczyście wyświęcono 8 września 2007 roku. W latach 2016-2017 przeprowadzono w kaplicy drobne remonty wnętrza. Następnie wykonano naprawę zniszczonej wilgocią elewacji fundamentu oraz naprawę tynku wewnętrznego.

Do innych cennych zabytków znajdujących się w Bezděkowie należy barokowa rzeźba Marii Panny z 1766 roku stojąca obok dawnej remizy strażackiej. W 2004 roku została ona uznana przez Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej za zabytek kultury.

W celu wyświetlenia obiektu kliknij na podgląd