Pierwsza pisemna wzmianka o Rubínowicach pochodzi z roku 1397. Dominantą dawnej wsi (obecnie dzielnicy Trutnowa) jest kaplica Marii Panny, znajdująca się po prawej stronie drogi wiodącej do Úpicy. Kaplicę wybudowano w 1897 roku. Jest to budowla ceglana, wzniesiona na planie prostokąta, z pięcioboczną absydą, orientowana na południe. Kaplicę przykryto dachem siodłowym z prostą sygnaturką od strony fasady, wyposażoną w niewielki dzwon. Elewację pokryto gładkim tynkiem. Kaplica posiada trzy okna: dwoje w bocznych ścianach i jedno mniejsze, owalne, w prezbiterium. Centrum kompozycji ołtarza stanowi stylizowana grota z figurą Matki Boskiej z Lourdes. Po obu jego stronach znajdują się cenne polichromie z przedstawieniami św. Józefa po lewej i św. Anny spotykającej Marię Pannę, po prawej stronie. Ściany prezbiterium ozdobiono czerwonym ornamentem wałkowym na jasnoróżowym tle. Nawę kaplicy pokrywa iluzjonistyczna dekoracja malarska imitująca boniowanie. Strop nad ołtarzem wymalowano w motyw nieboskłonu z gwiazdami.

W 1916 roku rubínowicka kaplica Marii Panny doczekała się pierwszego remontu. Do dalszych renowacji doszło w drugiej połowie lat trzydziestych, a następnie pięćdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. W latach 2008-2011 przeprowadzono szeroko zakrojony remont obiektu, którego koszty wyniosły 1 600 000 koron. Większość inwestycji sfinansowało miasto Trutnov, a część (275 000 koron) pokryła dotacja z funduszu kraju (województwa) královéhradeckiego. Prócz położenia nowych tynków wewnętrznych i zewnętrznych remont objął także rekonstrukcję dachu, odwodnienie fundamentów i wykonanie instalacji elektrycznej. Dzięki temu pochodzący z nieistniejącego miasteczka Přísečnice dzwon na umieszczony na sygnaturce, otrzymał nowoczesny napęd elektryczny z wyłącznikiem czasowym. Wyremontowana kaplica została 12 maja 2012 roku wyświęcona przez proboszcza trutnowskiej parafii, księdza licencjata teologii o. Adriana Jaroslava Sedláka OPraem. W 2016 r. odnowiono elewację, która musiała dojrzeć. W 2018 r. przemalowano całą kaplicę na kolorowo. Ostatniej renowacji poddano obrazy na ścianach prezbiterium, które w przeszłości zostały zniszczone przez wilgoć.

Oprócz samej kaplicy znajdziemy w Rubínovicach kilka interesujących przykładów ludowej architektury drewnianej z XIX stulecia oraz pomniki bitewne, przypominające krwawe wydarzenia wojny prusko-austriackiej 1866 roku.

W celu wyświetlenia obiektu kliknij na podgląd