Pierwsza pisemna wzmianka o Rubínowicach pochodzi z roku 1397. Dominantą dawnej wsi (obecnie dzielnicy Trutnowa) jest kaplica Marii Panny, znajdująca się po prawej stronie drogi wiodącej do Úpicy. Kaplicę wybudowano w 1897 roku. Jest to budowla ceglana, wzniesiona na planie prostokąta, z pięcioboczną absydą, orientowana na południe. Kaplicę przykryto dachem siodłowym z prostą sygnaturką od strony fasady, wyposażoną w niewielki dzwon. Elewację pokryto gładkim tynkiem. Kaplica posiada trzy okna: dwoje w bocznych ścianach i jedno mniejsze, owalne, w prezbiterium. Centrum kompozycji ołtarza stanowi stylizowana grota z figurą Matki Boskiej z Lourdes. Po obu jego stronach znajdują się cenne polichromie z przedstawieniami św. Józefa po lewej i św. Anny spotykającej Marię Pannę, po prawej stronie. Ściany prezbiterium ozdobiono czerwonym ornamentem wałkowym na jasnoróżowym tle. Nawę kaplicy pokrywa iluzjonistyczna dekoracja malarska imitująca boniowanie. Strop nad ołtarzem wymalowano w motyw nieboskłonu z gwiazdami.

W 1916 roku rubínowicka kaplica Marii Panny doczekała się pierwszego remontu. Do dalszych renowacji doszło w drugiej połowie lat trzydziestych, a następnie pięćdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. W latach 2008-2011 przeprowadzono szeroko zakrojony remont obiektu, którego koszty wyniosły 1 600 000 koron. Większość inwestycji sfinansowało miasto Trutnov, a część (275 000 koron) pokryła dotacja z funduszu kraju (województwa) královéhradeckiego. Prócz położenia nowych tynków wewnętrznych i zewnętrznych remont objął także rekonstrukcję dachu, odwodnienie fundamentów i wykonanie instalacji elektrycznej. Dzięki temu pochodzący z nieistniejącego miasteczka Přísečnice dzwon na umieszczony na sygnaturce, otrzymał nowoczesny napęd elektryczny z wyłącznikiem czasowym. Wyremontowana kaplica została 12 maja 2012 roku wyświęcona przez proboszcza trutnowskiej parafii, księdza licencjata teologii o. Adriana Jaroslava Sedláka OPraem. Władze miasta, które są właścicielem kaplicy, reprezentowała wiceburmistrz pani inż. Hana Horynová. /p>

Oprócz samej kaplicy znajdziemy w Rubínovicach kilka interesujących przykładów ludowej architektury drewnianej z XIX stulecia oraz pomniki bitewne, przypominające krwawe wydarzenia wojny prusko-austriackiej 1866 roku.

W celu wyświetlenia obiektu kliknij na podgląd