První písemná zmínka o Rubínovicích pochází z roku 1397. Dominantou této místní části Trutnova je kaple Panny Marie, umístněná po pravé straně silnice na Úpici. Kaple byla postavena v roce 1897. Jedná se o obdélníkovou cihlovou stavbu s pětibokou apsidou. Kaple je orientována k jihu a má sedlovou střechu s jednoduchou čtverhrannou věžičkou se zvonem. Vnější fasáda kaple je hladká se dvěma většími bočními okny a malým oválným oknem uprostřed pětibokého kněžiště. Ústředním motivem oltáře je stylizovaná jeskyně se sochou Panny Marie Lurdské. Hodnotné jsou malované nástěnné výjevy po obou stranách oltáře, vlevo je sv. Josef, vpravo přijímá sv. Anna sv. Pannu Marii. Stěny uvnitř kněžiště zdobí červenohnědý ornamentální válečkový motiv na světlé starorůžové barvě. Zbývající plochy kaple jsou opatřeny iluzivní bosáží. Nad oltářem je vymalováno modré nebe s hvězdami.

V roce 1916 se rubínovická kaple Panny Marie dočkala své první opravy. K jejím dalším renovacím došlo ve druhé polovině 30. let, dále v 50. a 90. letech. V letech 2008 až 2011 proběhla rozsáhlá oprava tohoto sakrálního objektu, která stála 1 600 000 Kč. Celou akci financovalo město Trutnov, menší částkou (275 tisíc korun) přispěl Královéhradecký kraj. Oprava zahrnovala kromě nových vnitřních a vnějších omítek i obnovu střechy, odvodnění základů drenáží a zavedení elektřiny do kaple. Díky tomu je nyní zvon ve věžičce, pocházející ze zaniklého městečka Přísečnice, poháněn elektricky s časovým spínačem. Dne 12. května 2012 byla opravená kaple vysvěcena administrátorem trutnovské farnosti P. ThLic. Adrianem Jaroslavem Sedlákem, OPraem. V roce 2016 byly obnoveny omítky, které musely vyzrát. V roce 2018 proběhla barevná výmalba celé kaple. Poslední renovací prošly obrazy na zdi presbytáře, které byly v minulosti poškozeny vlhkostí.

Kromě kaple najdeme v Rubínovicích několik zajímavých ukázek lidové architektury z 19. století a také pomníky, připomínající zdejší krvavé boje za prusko-rakouské války v roce 1866.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled