Stranou ulice Na Struze stála od roku 1885 synagoga, postavená v maurském slohu podle návrhu trutnovského stavitele Konrada Kühna. Její výstavba byla prvkem emancipace místní židovské komunity, která tehdy ve městě čítala kolem tří set osob.

Synagoze obdélníkového půdorysu o rozměrech 21 x 14 m dominovala na západě nad hlavním vchodem věž s kopulí. Uvnitř bylo 176 sedadel, určených pouze pro muže. 160 z nich bylo pronajato příslušníkům trutnovské židovské obce. Výtěžek z pronájmu sedadel šel na udržování synagogy. Zbylých 16 míst bylo vyhrazeno pro hosty. Po schodišti se dalo vystoupat na postranní balkony disponující 120 sedadly, vyhrazenými ženám. Do tohoto prostoru se vstupovalo točitým schodištěm. Interiér synagogy zdobil dřevěný oltář, kazatelna a dva umně provedené svícny s 24 rameny. Celý chrámový prostor ozařoval velký 24ramenný lustr se sto žárovkami. Náboženské obřady v synagoze zajišťoval až do roku 1938 trutnovský rabín. Synagoga sloužila svému účelu 53 let. Při tzv. Křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938 byla nacisty zapálena a následně zbořena. Stejný osud postihl i místní židovský hřbitov, založený na západním úpatí vrchu Šibeníku roku 1870. Trutnovští Židé byli po této hrůzné noci uvězněni a posláni do koncentračního tábora, odkud byli po několika měsících propuštěni s podmínkou, že nacistické Německo bezodkladně opustí. Pokud se poté nespasili útěkem z pevninské Evropy, zahynuli později ve vyhlazovacích táborech.

Prostor bývalé trutnovské synagogy, ze které zůstaly jen skromné pozůstatky základů, je dnes pietně upraven. Dne 11. listopadu 1998 zde byl odhalen památník. Také v místech někdejšího židovského hřbitova byl 12. října 1995 odhalen památník ve tvaru hřbitovní brány, tvořené dvěma nahrubo opracovanými dvoumetrovými kamennými sloupy, překlenutými v horní části třetím kamenem, který je horizontálně spojuje. Památník nese český, německý a hebrejský nápis a je kontinuálně udržován a obnovován. V letech 2018 až 2020 byla opravena vstupní brána, zajištěny kamenné sloupy, doplněny lavičky a mobiliář.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled