Ves Voletiny se v písemných pramenech prvně připomíná v roce 1360. Filiální kostel sv. Josefa byl postaven nákladem obce Voletiny v letech 1896–1897 v pseudorománském slohu jako náhrada starší dožilé kaple a je dominantou této městské části Trutnova. Jedná se o jednolodní obdélníkovou stavbu délky 20 a šířky 9 m s půlkruhovitě zakončeným presbytářem a východní hranolovou 35 m vysokou věží, na jejímž průčelí je nad vstupem malba Nejsvětější Trojice Boží. Kostel je plochostropý a jeho vnitřní zařízení pochází z konce 19. století. V pozdější době byly ještě opatřeny boční oltáře Božího hrobu a Panny Marie Lurdské. Ze zvonů se po rekvizicích v letech 1916 a 1942 dochoval jen nejstarší z roku 1803, původem ze zbořené kapličky. Varhany, postavené v roce 1897 Johannem Friesem z Trutnova, byly v roce 1950 již v dezolátním stavu, a proto se v kostele používalo harmonium, které si věřící sami zakoupili. V roce 1947 si věřící také svépomocí opravili interiér kostela.

Na konci 80. let byl kostel ve velmi špatném stavu. V letech 1993–1994 byly proto provedeny nejnutnější rekonstrukční práce. Jeho celková obnova proběhla ovšem teprve mezi lety 2004–2009. Vedle omítek a fasády byly opraveny varhany, hlavní i boční oltáře, lustr i věžní hodiny. Celkové náklady se vyšplhaly na částku kolem 2,5 milionu Kč. Dne 22. března 2009 byl opravený kostel za přítomnosti zástupců města Trutnova a královéhradeckého světícího biskupa Josefa Kajneka znovu vysvěcen. V letech 2019-2020 proběhly další drobné opravy, jako oprava varhan a výměna dmychadla, oprava omítky u presbytáře a oprava střechy, která byla poškozena vichřicí.

Hřbitov kolem voletinského kostela byl založen v roce 1895. Nedaleko odsud, na vrchu Wébrovka, stála poutní dřevěná kaple sv. Anny s pramenem, ke které vedly dvě křížové cesty. Jedna sem směřovala od Voletin a byla v roce 2006 obnovena, druhá, která již zanikla, směřovala z Nových Dvorů. K dominantám Voletin patří před kostelem umístěný pomník padlým z první světové války od trutnovského sochaře Emila Schwantnera, opravený v roce 2002. Bezesporu zajímavým místem je naproti kostelu ležící Červený kopec, kde byla archeologickým výzkumem odhalena velká lovecká stanice z pozdního paleolitu, tj. z období 10 000 let před naším letopočtem. Jedná se o jedno z nestarších prokázaných osídlení v našem regionu.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled