Mezi nejvýznamnější trutnovské podnikatele patřila v 19. století rodina Haasova. Ta od svého příchodu do Trutnova v roce 1834 obývala starobylý dům čp. 77, nacházející se v dnešní Palackého ulici. Dům však potřebám rodiny nedostačoval, a tak bylo později přikročeno na severní straně náměstí k výstavbě dvoupatrové nárožní budovy tzv. Haasova paláce (dům čp. 73), která je dnes dominantou centra Trutnova a architektonicky rovnocenným stavebním protějškem trutnovské staré radnici.

Původně na tomto místě stával menší jednopatrový dům v majetku Richterovy rodiny, kde býval hostinec U Lva. Rozlehlý palác zde po katastrofálním požáru města v roce 1861 začal budovat továrník Alois Haase, majitel přádelny lnu v Trutnově, která ve své době patřila k největším v kontinentální Evropě. Po něm také dostal palác své jméno. V přízemí budovy byly kanceláře firmy, v horních poschodích bydlela rodina továrníka. V suterénu našly své místo sklady, kotelna, údržbářská dílna a kočárovna, přístupné širokým vjezdem z Horské ulice. Nad ním byla zřízena prosklená zimní zahrada, která vznikla zastavěním nádvoří. Časem nahrazen tento neobvyklý skleník vestavbou dvou pater s dalšími místnostmi. V sousedním domě čp. 74, dodatečně stavebně propojeném s palácem, bylo ubytováno služebnictvo. O významu této trutnovské továrnické rodiny svědčí fakt, že 2. listopadu 1866 při návštěvě města byl v Haasově domě ubytován rakouský císař František Josef I. Potěšil zde raněné důstojníky, ležící v druhém poschodí domu. Zúčastnil se tu také slavnostní hostiny a vyznamenal několik osob za zásluhy během války a péči o raněné.

Velké stavební úpravy proběhly na objektu v roce 1885, kdy dostal svou konečnou podobu. Původní novorenesanční fasáda Haasova paláce, navržená stavitelem Stefanem Novotným, se do dnešních dnů dochovala pouze na východní straně při Horské ulici. Čelní strana byla necitlivě upravena na počátku 40. let 20. století. Další dochovanou připomínkou honosného továrnického sídla jsou místnosti v prvním patře Haasova paláce, které dodnes upoutávají pozornost svými dřevěnými kazetovými stropy a bohatou štukovou a malovanou výzdobou. V letech 1945–1957 sloužila budova potřebám MNV a městské knihovny. V polovině 60. let byl ve sklepních prostorách vybudován kryt civilní obrany, který je v současnosti zrušený. Od roku 1957 využívá Haasův palác základní umělecká škola, založená již v roce 1945. Během roku 2017 a 2018 proběhla kompletní výměna střešní krytiny a krovů této významné trutnovské budovy. Rekonstrukce budovy pokračovaly i v letech 2019 a 2020 a to renovací oken spojenou s opravou do původní historické podoby.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled