Historicky první galerie výtvarného umění existovala v Trutnově v letech 1949–1950. Založena byla především zásluhou tehdejšího ředitele trutnovského muzea Josefa Šabackého, jenž sám byl nadšeným amatérským malířem. Sídlila v dnes již zbořeném domě čp. 223, který stával v Horské ulici. Poté bylo město na dlouhá desetiletí bez galerie. Její funkci plnilo v tomto mezidobí zejména zdejší okresní muzeum, pořádající četné výtvarné výstavy. Tato situace se změnila v 90. letech, kdy byla městem Trutnovem založena samostatná Galerie města Trutnova, otevřená k 1. lednu 1997.

Galerie města Trutnova sídlí od svého otevření v památkově chráněném domě čp. 38, situovaném na jižní straně Slovanského náměstí. Dům byl postaven na sklonu 16. století, pravděpodobně mezi roky 1580–1590, a patří tedy k jedněm z nejstarších objektů ve městě. Dům sice později prošel mnoha stavebními úpravami, ale naštěstí se mu vyhnul katastrofální požár města v roce 1861, který zničil velkou část historického středu Trutnova. Až do roku 1977 sloužil tento objekt jako obytný dům. V letech 1985–1986 bylo provedeno jeho statické zajištění a na podzim 1994 byly zahájeny další rekonstrukční práce. Zatím posledními provedenými stavebními pracemi byla oprava fasády v roce 2016. V roce 2018 proběhla kompletní výměna střešní krytiny. Stavba si dodnes uchovala svoji původní dispozici renesančního objektu s pozdějšími stavebními zásahy.

Galerie pořádá krátkodobé výstavy, které představují tvorbu především současných výtvarných umělců, a to jak regionálních, tak i celostátních. K chloubám galerijní sbírky patří obraz (olej na plátně) Josefa Čapka „V růžové světnici“ z roku 1937, plastiky královédvorského rodáka Otto Gutfreunda a sbírka uměleckých děl regionálních i předních českých výtvarných umělců. V roce 2010 byl do sbírky Galerie města Trutnova zakoupen soubor děl ak. soch. Michala Gabriela nazvaný Smečka. Toto pozoruhodné bronzové sousoší je instalováno před Společenským centrem Trutnovska pro kulturu a volný čas Uffo na Náměstí Republiky.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled