Jednou z mála dochovaných ukázek starší architektury trutnovských předměstí je nízký zděný dům čp. 31 ve Vodní ulici, pocházející přibližně z poloviny 19. století.

Původně patřil ke skupině koželužských domů, jejichž obyvatelé zpracovávali kůže. Dělo se tak v blízkosti dnes již zrušeného Mlýnského náhonu, umělého ramene řeky Úpy. Podobných nízkých archaických domů bylo ve Vodní ulici i v jejím těsném sousedství ještě na počátku 20. století větší množství. Postupně byly ovšem bourány, až zbyl pouze dům čp. 31 ve Vodní ulici. V roce 1890 vlastnil tento dům hodinář Pius Gaber, který zde měl i svoji dílnu. Tento stav platil ještě v polovině 20. let. Poté dům vlastnil klempířský mistr Leopold Püschel. Právě on nechal na počátku třicátých let 20. století nahradit dvě okna v pravé přízemní části domu prosklenou výkladní skříní, později upravenou na vjezd do garáže. Za domem byla tehdy také vybudována moderní přístavba, takže došlo k podstatnému snížení délky původního domu.

Napravo od domu čp. 31 stával tvarově velmi podobný zděný dům čp. 30. Oba domy, oddělené od sebe úzkou uličkou, byly díky svým pro Trutnov atypickým zděným štítům vděčným a častým objektem zájmu fotografů. Po druhé světové válce byly oba domy již v nepříliš dobrém technickém stavu. Na sklonku 60. let 20. století byl potom dům čp. 30 zbourán.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled