Ves Libeč (německy Gabersdorf) se v písemných pramenech prvně připomíná již v roce 1260. Od roku 1816 tu stávala dřevěná kaple. V roce 1895 byla nahrazena nevelkým kamenným kostelem sv. Jana Nepomuckého o půdorysu 11 x 8 m s charakteristickou, 17 metrů vysokou nárožní věží. Hřbitov byl založen ve svahu naproti kostelu v roce 1886. Po roce 1989 začalo město Trutnov zchátralý kostel sv. Jana Nepomuckého postupně opravovat. Jako první byla opravena střecha, později proběhly úpravy okolního terénu a v roce 2010 byl pořízen nový zvon, odlitý v dílně Marie Tomáškové-Dytrychové v Brodku u Přerova. Ten byl spolu se zvonem z roku 1924, původně visícím v márnici, vybaven elektropohonem.

V interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého zaujme malovaný strop se čtyřmi figurálními výjevy na plátnech zasazených do štukové omítky a ornamentální nástěnné malby v presbytáři. Z mobiliáře kostela stojí za zmínku hlavní oltář se sochami sv. Jana Nepomuckého, sv. Barbory a sv. Kateřiny, boční oltář Panny Marie Lurdské a mechanické jednomanuálové varhany z roku 1899, postavené trutnovskou firmou Johanna Friese. Generální rekonstrukce varhan, kterou provedl v roce 2014 varhanář Jiří Červenka z Jakubovic u Lanškrouna, vyšla na 260 000 Kč. Opravené varhany se za účasti vedení města Trutnova rozezněly poprvé při adventním varhanním koncertu Víta Mišoně a jeho přátel 28. listopadu 2014. V roce 2016 proběhla v kostele restaurace výmalby. V letech 2019 – 2020 se drobné opravy soustředily na elektroinstalaci – montáž historických svítidel, obnovu vnitřního osvětlení kostela a opravu zvonové stolice ve věži.

Z dalších památek v Libči jmenujme pozůstatky středověkého hradu Rechenburg či pomník věnovaný libečským mužům padlým v první světové válce.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled