Nedílnou součástí jižní strany Krakonošova náměstí je dvoupatrový zděný dům čp. 19 s novorenesančním průčelím, v jehož zdech řadu let existoval hostinec Bílý kůň, později přeměněný na hotel.

Hostinec Bílý kůň se v domě připomíná již k roku 1759, avšak při požáru města v roce 1799 vyhořel. Záhy byl obnoven a na počátku 19. století patřil k nejlepším ubytovacím zařízením ve městě. Nelze se tedy divit, že v něm roku 1833 při návštěvě Trutnova nocoval ruský car Mikuláš I. Od 50. let 19. století vlastnil dům Josef Etrich, který hostinec přeměnil v hotel. V roce 1861 při velkém požáru dům opět vyhořel, ovšem znovu došlo k jeho obnově, při níž získal dnešní podobu. V roce 1866 za prusko-rakouské války zde byl Prusy zajat domnělý vyzvědač, anglický mechanik Wilhelm Kershaw, který v textilkách na Trutnovsku seřizoval dovezené tovární stroje. Spolu s několika trutnovskými občany byl pak řadu týdnů vězněn v pruském Hlohově. V hotelu přespal po vítězné bitvě u Trutnova 27. června 1866 podmaršálek Ludwig Gablenz. Význam domu pro Trutnov podtrhovalo také to, že zde sídlila světově známá lnářská burza, založená v 70. letech 19. století, na kterou se sjížděli velkoobchodníci z celého světa. Své sídlo tu měla ještě v roce 1920. Na počátku 20. století získal dům Julius Zippel, jehož jméno se objevilo i v názvu tohoto hotelu. Hotel disponoval již před první světovou válkou autogarážemi a v říjnu 1938 tu místní nacisté oslavili spolu s důstojníky wehrmachtu připojení Trutnova k Německu. Generálovi Petzelovi zde bylo tehdy předáno čestné občanství města Trutnova.

Po roce 1945 obdržel hotel jméno Varšava. Proslavená byla jeho restaurace, provozovaná až do roku 1987. Poté byl hotel z důvodu špatného stavebního stavu uzavřen a připravovala se jeho celková rekonstrukce. K té ovšem již nedošlo, objekt zůstal po roce 1989 opuštěný a chátral. Na počátku 21. století došlo k jeho rekonstrukci a přestavbě na víceúčelový objekt s obchody a kancelářemi. Tato památka nemá z důvodu nevyjasněných majetkových vztahů připevněnou informační tabuli.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled