Rodným domem spisovatele, básníka, politika a revolucionáře Uffo Horna je dům čp. 69 na dnešním Krakonošově námětí. Jedná se o dvoupatrový dům s polopatrem ve střešní části, který nese prvky baroka a pozdního klasicismu. Na domě bylo v posledních letech opraveno podloubí včetně dlažby.

Uffo Daniel Horn se v tomto domě narodil 18. května 1817. Již v sedmi letech byl poslán do Prahy na malostranské gymnázium. V Praze poté studoval na Karlově univerzitě filozofii a následně práva ve Vídni. Jeho spolužáky byli v Praze literáti K. J. Erben a K. Sabina. Od roku 1839 působil jako spisovatel na volné noze, pobýval v Hamburku, Drážďanech a Praze. Více než filozofie a práva byla ovšem Hornovi bližší literatura a hlavně politika. Od roku 1843 žil Uffo Horn v Trutnově, ovšem do Prahy pravidelně zajížděl a podílel se zde na založení a tvorbě literárního almanachu Libuše. V revolučním roce 1848 se aktivně zapojil do veřejného dění. Stál v čele pražských studentů a na pomoc bojující Praze vyrazilo v červnu 1848 pod jeho velením 160 trutnovských národních gardistů, kteří ale byli u Sobotky zastaveni vojskem, a tak svoje revoluční nadšení zchladili v místních hostincích. Následně se jako dobrovolník zúčastnil první prusko-dánské války ve Šlesvicku-Holštýnsku. Později se Horn, zklamaný z nezdarů revoluce, stáhl do Trutnova, kde prožil zbytek života v neustálých konfliktech s úřady, cenzurou a pod trvalým policejním dozorem. V roce 1856 se oženil se šlechtičnou A. Jenžíkovou z Jenžova a následně se mu narodila dcera Karolína. Poslední jeho veřejné vystoupení proběhlo v roce 1859 v Praze. Závěr života strávil upoutaný na lůžku. Zemřel 23. května 1860 v Trutnově na dnešním Krakonošově náměstí v domě čp. 20. Z jeho literárního díla jmenujme truchlohru Král Otakar, drama Selský osel či povídku Pašerák. Své zážitky z války zapsal v díle Od Idstedtu až na konec.

Také rodina Uffo Horna, jako i mnozí další bohatí měšťané, si na novém městském hřbitově zakoupila místo pro hrobku a nechala na něj ze starého hřbitova nedaleko kostela Narození P. Marie spolu s exhumovanými ostatky básníka a jeho rodičů přesunout hodnotný náhrobek s lkající básnickou múzou, dílo pražského sochaře Tomáše Seidana. Tento náhrobek na svém původním místě stával osamoceně a oba boční oválné medailony byly osazeny přímo po stranách podstavce pod sochou, což jistě neunikne oku všímavého pozorovatele. Připomínek básníka však najdeme v Trutnově více. V městském parku mu byl věnován v letech 1889–1924 postavený rozměrný pískovcový památník od V. Liebschera z Tanvaldu s bustou, vytvořenou vídeňským umělcem V. Tilgnerem, kompletně obnovený v roce 1997. Po Uffo Hornovi je v Trutnově pojmenována ulice na Červeném kopci a také nové kulturní a společenské centrum UFFO, slavnostně otevřené v roce 2010.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled