První písemná zmínka o vsi Volanov (německy Weigelsdorf) pochází z roku 1360. Zajímavou stavební památkou této místní části Trutnova je zděná kaple, nacházející se ve svahu po pravé straně silnice ve směru na Pilníkov. Ač bývá uváděno, že kaple pochází z počátku 18. století, zřejmě se jedná o poněkud mladší sakrální stavbu, vzniklou pravděpodobně až v 19. století. Jako zděná je doložena k roku 1841.

Nevelká stavba ze smíšeného zdiva (lomový kámen, cihly) je od silnice přístupná po schodišti o šesti stupních. Kryta je sedlovou střechou, zakončenou v hřebeni křížkem. Vstupní průčelí kaple zdobí po stranách pilastry, ve štítu najdeme oválnou kartuši (dnes bez viditelného nápisu) a nad ní niku se sochou Panny Marie. Na počátku 21. století prošla tehdy zdevastovaná kaple celkovou rekonstrukcí. Náklady na ní se vyšplhaly na zhruba 300 tisíc korun. Peníze byly použity na obnovu vnější fasády i na nové vnitřní omítky s barevnou úpravou inspirovanou původními malbami, odkrytými při rekonstrukci. Interiér kaple byl vybaven novým klekátkem a obrazy Panny Marie a Ježíše Krista. Vchod do kaple nově uzavírají prosklené železné dveře s kovanou mříží. Obnoven byl i německý nápis nad vchodem: „ALLe CreatUren Zehet Die Ehre JesUs, MarIae, Josephae“, Z chronogramu vyplývá letopočet 1713. V červenci 2013 byla za účasti starosty města Trutnova Mgr. Ivana Adamce volanovská kaple slavnostně znovu vysvěcena.

Zajímavostí je, že Volanov míval další, daleko prostornější kapli na někdejším hřbitově. Pocházela zřejmě z přelomu 19. a 20. století a pamětníci vzpomínají, že se nacházela v relativně slušném stavu ještě v 60. letech. Její rychlou devastaci odstartoval příchod sovětské armády do Trutnova po okupaci v roce 1968. Vojáci kolem chodili k muničnímu skladu a řada z nich si zde počínala vandalsky, takže byla v 70. letech již jako zdevastovaná zbořena. Hřbitov, který se rozkládal u kaple, ji sice o několik let přežil, ale pohřbívat se na něm přestalo zřejmě již krátce po druhé světové válce. Dnes se v jeho místě nacházejí obytné domky se zahradami.

Pro zobrazení objektu klikni na náhled