Utrzymany w stylu neoklasycystycznym budynek, w którym mieści się siedziba Muzeum Podkarkonoszy, wzniesiono w połowie XIX wieku na fundamentach gotyckiego zamku przebudowanego w XVI stuleciu w duchu renesansu. W późniejszych czasach zamek pełnił funkcję składu soli, a potem mieściła się w nim szkoła. Z dawnych zabudowań zamkowych przetrwała do naszych czasów jedynie gotycka piwnica, w której dziś mieści się restauracja „Pod hradem”. Za powstaniem zamku w tym miejscu przemawiała także dogodna lokalizacja na skalnym występie nad kanałem młyńskim i rzeką Úpą. Zamek nigdy nie był budowlą rozległą - jego powierzchnia nie przekraczała terenu zajmowanego przez dzisiejsze muzeum. Od miasta oddzielała go fosa i mur.

Początki trutnowskiej fortalicji sięgają niewątpliwie drugiej połowy XIII wieku, jednak pierwsze wiarygodne wzmianki o jej istnieniu pochodzą z czasów o sto lat późniejszych. Zamek w Trutnowie jest wymieniany w pamiętnikach cesarza Karola IV wraz z innymi posiadłościami, które Karol, będąc margrabią morawskim, zmuszony był po swoim powrocie do Czech w 1338 roku z wielkim wysiłkiem i kosztem wykupić z zastawu. W XIV wieku zamek pełnił rolę siedziby administracji trutnowskich dóbr lennych. Podczas wojen husyckich został częściowo zniszczony. W połowie XV wieku wszedł wraz z miastem w skład dóbr zastawnych i przez długie dziesięciolecia pozostawał w posiadaniu różnych rodów szlacheckich. Na początku XVI wieku w lochach wieży zamkowej działała mennica, w której fałszowano pieniądze. Fałszerzy ostatecznie schwytano, uwięziono i spalono na stosie w Pradze. Po roku 1547 jeden z jego właścicieli, Krzysztof z Gendorfu, przebudował zamek w stylu renesansowym. Poważnych zniszczeń zamku dokonali Szwedzi podczas wojny trzydziestoletniej. W kolejnych latach postępowała jego degradacja, aż ostatecznie zaczął służyć jako skład solny. Podczas powstania chłopskiego w 1775 roku zamek był wykorzystywany przez trutnowskich mieszczan jako miejsce ukrycia cennych dokumentów oraz kosztowności. W latach 1851–1853 dawny zamek i późniejszy skład solny przebudowano na szkołę. W 1866 roku budynek pełnił funkcję lazaretu wojskowego, w którym przebywali żołnierze ranni w bitwie pod Trutnowem. Osobiście odwiedził ich tutaj sam cesarz Austrii, Franciszek Józef I.

Muzeum mieści się w budynku od 1927 roku. Turyści odwiedzający miasto mogą się tu zapoznać z wystawami poświęconymi historii ziemi trutnowskiej. Na parterze muzeum znajduje się oryginalna rzeźba pochodząca z pomnika cesarza Józefa II. Jej kopia stoi obecnie na rynku staromiejskim (Krakonošově náměstí). Korytarze muzeum zdobi kolekcja historycznych płyt pamiątkowych pochodzących z trutnowskich pomników.

W 2018 r. zakończono całkowitą renowację elewacji i kompletną wymianę okien. W tym samym roku otwarto jednocześnie nową nowoczesną wystawę "Historia Trutnowa".

W celu wyświetlenia obiektu kliknij na podgląd