Jak dowiadujemy się z unikalnej kroniki autorstwa trutnowskiego mieszczanina Simona Hüttla, po wielkim pożarze miasta wybudowano w 1583 roku od północnej strony rynku nowy dom rady miejskiej, w którym trutnowscy rajcowie zebrali się po raz pierwszy w maju Roku Pańskiego 1595. Do pierwotnej, renesansowej formy ratusza nawiązuje jego boczna elewacja zdobiona dekoracją sgraffitową, odtworzoną w latach osiemdziesiątych XX wieku. Rekonstrukcję przeprowadzono w oparciu o odkrycia pozostałości oryginalnych sgraffit dokonane w 1925 roku. Ratusz wielokrotnie zmieniał swój kształt, głównie na skutek częstych pożarów nawiedzających miasto, powodujących jego wielkie zniszczenia.

Obecny kształt ratusza jest wynikiem jego wielkiej przebudowy, której dokonano po poważnych uszkodzeniach spowodowanych katastrofalnym pożarem miasta w 1861 roku. W roku 1862 ratuszowa fasada zyskała nową oprawę w stylu angielskiego neogotyku według projektu Franza Schmoranza. Do korpusu budynku dobudowano wysmukłą neogotycką wieżę z zegarem, która natychmiast stała się nową dominantą trutnowskiego rynku. Dziewiętnastowieczny ratusz miejski pełnił wiele różnorodnych funkcji. Stanowił nie tylko miejsce posiedzeń rady miasta, ale pełnił także rolę więzienia i posterunku żandarmerii. W latach 1898 i 1924 wieża ratuszowa została wyremontowana. Niewielkie prace remontowe wykonywano także po drugiej wojnie światowej, ale generalnej rekonstrukcji, połączonej z przebudową wnętrz, ratusz doczekał się dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku. Po ukończeniu robót obiekt częściowo zmienił przeznaczenie. Reprezentacyjna sala posiedzeń wykorzystywana jest na potrzeby rady miasta jedynie przy uroczystych okazjach, w części parterowej organizuje się wystawy okresowe, a w starych renesansowych piwnicach działa restauracja. Ostatnią większą renowację przeprowadzono w latach 2006 – 2009. Poddano wówczas rekonstrukcji neogotycką część ratusza, gdzie kosztem około trzech milionów koron odtworzono oryginalną kolorystykę elewacji i uzupełniono brakujące elementy dekoracji architektonicznej. W 2016 roku zakończono remont restauracji, która wykorzystuje pomieszczenia piwniczne Starego Ratusza. Ostatnim większym remontem przeszło w 2019 roku centrum informacji turystycznej, znajdujące się w dolnej części Starego Ratusza.

W maju 1948 roku na ścianie ratusza odsłonięto pamiątkową płytę autorstwa profesora trutnowskiego gimnazjum Karla Horáka, upamiętniającą wyzwolenie Trutnowa 9 maja 1945 r. przez Armię Czerwoną. Każdego roku na ratuszowej wieży zawieszany jest smok, mający przypominać o legendarnych początkach miasta. Obecna siedziba samorządu miejskiego czyli tak zwany Nowy Ratusz, mieści się przy Placu Słowiańskim (Slovanské náměstí).

W celu wyświetlenia obiektu kliknij na podgląd